Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m. 2021-04-14 15:01:07 119.88 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos tobulinimo planas (kokybės krepšelis) 2022-02-18 09:49:31 227.46 KB
Ugdymo planai
Naujos_redakcijos_raseinių_šaltinio_progimnazijos_pradinio_pagrindinio_ugdymo_planas_2021-2022 m.m. 2022-04-01 17:30:08 154.25 KB
Direktoriaus įsakymas dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano papildymo ir pakeitimo 2022-04-01 17:30:08 40.34 KB
2021-10- v1- isakymu_tvirtinamas_up_2021-2022 m. m. pakeitimas 2022-04-01 17:30:08 36.6 KB
2022-03 - v1- isakymu_tvirtinamas_up_2021-2022 m. m. naujos redakcijos 2022-04-01 17:30:08 36.71 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2022-03-04 10:13:16 21.65 MB
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2022-03-04 10:13:16 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2022-03-04 10:13:16 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2022-03-04 10:13:16 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2022-03-04 10:13:16 339.62 KB
Veiklos planai
Veiklos_planas _2022_metams (1) 2022-03-30 13:37:29 135.54 KB
Veiklos planas 2021 m. 2022-03-30 13:37:29 150.3 KB
Veiklos planas 2020 2022-03-30 13:37:29 925.59 KB