Tėvų klubas „Šaltinis“

 

 1. Klubo tikslai yra:
  1. skatinti tėvų iniciatyvas, dalyvaujant ugdymo proceso organizavime bei vykdyme, ugdant pilietinę bei demokratinę visuomenę, darant poveikį gimnazijos bendruomenei;
  2. palaikyti ir plėtoti progimnazijos bendruomenės infrastruktūrą;
  3. plėtoti progimnazijos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo ir ekonominę veiklą;
  4. sudaryti sąlygas tėvams dalyvauti progimnazijos veikloje ir siekti, kad kuo daugiau tėvų dalyvautų;
  5. tirti progimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius, esant reikalui, juos paveikti;
  6. aktyviai dalyvauti rengiant ir tobulinant progimnazijos darbą reglamentuojančius planus.
 2. Tėvų klubo uždaviniai:
  1. įgyvendinti įvairaus pobūdžio kultūrinius, švietimo, socialinius, sveikatos ir kitus projektus;
  2. organizuoti tėvams seminarus, susitikimus, paskaitas, suteikiant galimybę tobulinti vaikų auklėjimą ir kitais tėvams rūpimais klausimais;
  3. palaikyti ryšį su kitomis progimnazijos savivaldos institucijomis.
  4. remti progimnaziją materialiai, tam panaudojant rėmėjų ir tėvų lėšas, spręsti klausimus, susijusius su lėšų panaudojimu.
  5. aktyviai dalyvauti progimnazijos papildomo ugdymo veikloje.
 3. Klubo veiklos rūšys:                 
  1. kitas mokymas;
  2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
  3. švietimui būdingų paslaugų veikla;                   
  4. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla;
  5. kita sportinė veikla;           
  6. pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
  7. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
  8. kitų narystės organizacijų veikla.       

Tėvų klubo "Šaltinis" prezidentė 

Judita Tamašauskienė
El. p. klubassaltinis@gmail.com 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.