Pasiekimai

Mūsų pasiekimai 2021-2022 metais

Konkurso, olimpiados, varžybų, kitų pasiekimų pavadinimas

Mokinys, komanda                               

Paruošė                          

Rajone

Zonoje    

Respublikoje

MATEMATINIS, GAMTAMOKSLINIS, SOCIALINIS UGDYMAS (AKADEMINIAI PASIEKIMAI)

Matematikos olimpiada, 5-8 klasių mokiniams, rajono etapas

D. Jokubauskaitė    

A. Vasiliauskaitė     

T. Urbonas

E. Rauličkytė

G. Bartusevičius

N. Danusas

P. Globys

S.Bartusevičienė          

S.Bartusevičienė           

S.Bartusevičienė                          
R. Stulgytė

V. Drungėlienė

V. Drungėlienė

V. Drungėlienė

I vieta

III vieta

III vieta

III vieta

II vieta

II vieta

I vieta

   
Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų biologijos 7-8 kl. mokinių olimpiada

D. Tamavičius

B. Tautvydaitė

M. Žemkauskas

A. Vasiliauskaitė

J. Trakinskaitė

D. Jokubauskytė

A. Barauskas

A. Aukštakytė

E. Kunciūtė

E. Rauličkytė
G. Barakauskienė

III vieta

III vieta

III vieta

III vieta

II vieta

II vieta

II vieta

II vieta

I vieta

I vieta
   

Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių istorijos žinių konkursas ,,Pirmyn į praeitį”

7-8 klasių I-oji komanda

7-8 klasių II-oji komanda

J. Janušas

 

 

I vieta

II vieta

Respublikinė geografijos olimpiada 7-8 klasių mokiniams

A. Bičiulaitis

L. Žurkauskienė

I vieta

   

KALBINIS UGDYMAS

Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 klasių mokiniams, rajono etapas

E. Rauličkytė

D. Jokubauskytė

R. Jankauskienė

V. Plučiuvienė

II vieta

I vieta

   
Rajoninė anglų kalbos olimpiada 7-8 kl. mokiniams  

E. Rauličkytė

J. Trakinskaitė

A. Abromavičienė

L. Ivoškienė

III vieta

I vieta

   
Rajoninis konkursas ,,Raštingiausias moksleivis 2021''

A. Barauskas

D. Jokubauskytė

U. Juškytė

V. Plučiuvienė

V. Plučiuvienė

V.Tamošaitienė

I vieta

I vieta

III vieta

 

 

Rajoninis jaunųjų kūrėjų konkursas „Savo širdį pasivaikščioti išleisiu”

R. Stoškutė

V. Plučiuvienė

I vieta

 

 

FIZINIS UGDYMAS

MENINIS, TECHNOLOGINIS UGDYMAS

XX Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

A. Bartusevičiūtė

R. Krivickas

I vieta

 

 

Raseinių rajono dailės ir fotografijos darbų konkursas „Mano pavasaris“

A. Bartusevičiūtė

D. Giedraitienė

II vieta

   

PRIEŠMOKYKLINIS, PRADINIS UGDYMAS

Matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams

D. Kubilius

A. Petrokaitė

K. Elzbergas

A. Čepauskienė

G. Matusevičienė

Ž. Kapočius   

III vieta

I vieta

III vieta

   

Raseinių rajono lietuvių kalbos olimpiada 4 klasių mokiniams

G. Lisankaitė

A. Petrokaitė

G. Matusevičienė

III vieta

III vieta

 

 

Raseinių rajono 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Atvirukas Lietuvai“

S. Masaitytė

A. Mockus

T. Matusevičius

M. Griciūtė

L. Kauneckaitė

L. Malinauskaitė

R. Simonavičienė

R. Simonavičienė

L. Vaigauskienė

G. Matusevičienė

R. Diržienė

S. Tiškuvienė

Laureatai

 

 

 

Raseinių rajono 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas ,,Žemė – mūsų namai”

M. Mickūnaitė

L. Tamaliūnaitė

E. Lukoševičiūtė

L. Malinauskaitė

R. Diržienė      

A. Čepauskienė   

G. Matusevičienė         

S. Tiškuvienė

Laureatai

 

 

Raseinių rajono bendrojo ugdymo įstaigų PUG vaikų ir 1-4 klasių mokinių virtualaus advento/Kalėdų vainikų konkurso „Keturių žvakių pasaka“

A. Plučius

R. Milevičirus

T. Milevičius

E. Vaidotaitė

F. Gramailaitė

V. Pečiulytė

J. Stoškus

R. Diržienė

L. Vaigauskienė

L. Vaigauskienė

R. Aginskienė

A. Čepauskienė

M. Radavičienė

G. Matusevičienė

 

Laureatai

 

 

 

Raseinių rajono 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Velykinis atvirukas”

S. Masaitytė

A. Mockus

L. Kauneckaitė

V. Pečiulytė

E. Lukšaitė

R. Simonavičienė

R. Simonavičienė

R. Diržienė

M. Radavičienė

Ž. Kapočius

Laureatai

 

 

Respubliklikinis priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių virtualus piešinių konkursas „Žiemos magija“

K. Ačaitė

G. Matusevičienė

Laureatė

 

 

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursas ,,Tau, mamyte”

U. Budraitis

P. Kasputis

L.Vaigauskienė

Laureatai

 

 

Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių piešinių konkursas ,,Mažos rankos daug ką gali“, skirtas Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus dienai paminėti

R. Radavičius,

R. Valinčius

O. Vaitkus

J. Žičkutė

L. Vaigauskienė

L. Vaigauskienė

I. Zybartė

R. Simonavičienė

Laureatai

 

 

Raseinių rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Gimtinės spalvos”

V. Verygaitė

J. Juška

R. Aginskienė

L. Vaigauskienė

Laureatai

 

 

Raseinių rajono pradinių klasių mokinių virtualių atvirukų konkursas ,,Pasveikinkim vieni kitus“

H. Pluščauskas,

J. Jonelis

A. Petrokaitė

L. Vaigauskienė

L. Vaigauskienė

G. Matusevičienė

 

Laureatai

 

 

 

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualus fotografijų konkursas „Gamta bunda“

A.Petrokaitė,

E. Lisauskaitė

M. Griciūtė

A. Gramaila

G. Matusevičienė

G. Matusevičienė

G. Matusevičienė

S. Tiškuvienė

Laureatai

 

Laureatės

Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių komandinis žaidimas – konkursas ,,Mes – lyderiai”

4b klasės komanda

M. Griciūtė,

E. Lukoševičiūtė,

G. Rašimaitė,

J. Macius

 

G. Matusevičienė

 

 

II vieta

Respublikos bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių virtualus piešinių konkursas „Kaukėtos Užgavėnės“

M. Griciūtė

G. Matusevičienė

 Laureatas

   

Respublikinis 1-4 klasių mokinių piešimo  konkursas ,,Aš - mažasis olimpietis”

Vytautė Kantautaitė

L. Vaigauskienė

 

 

III vieta

Raseinių rajono ir respublikos Šaltinio vardo bendrojo ugdymo mokyklų pradinių (3-4) klasių mokinių kūrybinis konkursas ,,Augu su pasaka”

M. Griciūtė

M. Juškytė

G. Matusevičienė

R. Latvienė

 

 

 

Laureatės

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15