Logopedas

Logopedas – teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų. Padeda įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus. 

Logopedės progimnazijoje dirba:

Aušra Gudžiūnienė Logopedė

Specialistė dirba 7 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

9.00–14.00  

7.00–9.00/14.00–17.00

Antradienis

8.00–14.00   7.00–8.00/14.00–17.00

Trečiadienis

8.00–14.00   7.00–8.00/14.00–17.00

Ketvirtadienis

8.00–14.00   7.00–8.00/14.00–17.00
Penktadienis 8.00–12.00   7.00–8.00/12.00–15.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Nijolė Lukoševičienė Logopedė

Specialistė dirba 7 kab. 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

12.00 - 13.00

 

17.00 - 18.00

Antradienis

8.55 - 9.55

 

17.00 - 18.00

Trečiadienis

12.00 - 13.00

 

17.00 - 17.30

Ketvirtadienis

8.55 - 9.55

 

17.00 - 17.30
Penktadienis 10.45 - 11.45  

-

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedo funkcijos:

 • išsiaiškina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos, kalbėjimo sutrikimus ir jų priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymo(si) problemoms;
 • sudaro mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų, sąrašą, individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 • rengia tyrimo išvadą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos skyrimo dokumentus, darbo ataskaitą;
 • logopedinių pratybų metu šalina mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimus;
 • konsultuoja, teikia rekomendacijas mokytojams ugdymo organizavimo, kalbos, kalbėjimo sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
 • supažindina tėvus su mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimais ir jų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikia rekomendacijas, konsultuoja dėl tolimesnio darbo su vaiku namuose;
 • formuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos, kalbėjimo sutrikimus turinčių mokinių ugdymą;
 • dalyvauja Progimnazijos Vaiko gerovės ir kitų Progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Tėvai gali kreiptis į logopedą, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria, painioja, praleidžia bet kokius kalbos garsus, mikčioja, tyli arba kalba labai greitai;
 • nuolatos painioja du (ar daugiau) panašiai skambančius garsus rašydamas ir/ar skaitydamas (pvz.: g-k; t-d; p-b);
 • rašto darbuose nuolat pasikartoja priebalsių painiojimo klaidos (pvz.: p-b;
 • v-f; s-z; š-ž);
 • rašo suliedamas vieno žodžio pabaigą su kito žodžio pradžia (t. y. mokinys negirdi žodžio ar sakinio pabaigos);
 • rašydamas mokinys suskaldo vieną sakinį į kelis, rašo nedėdamas taškų sakinio gale;
 • sunkiai sekasi paaiškinti žodžių, žyminčių paprastus buities daiktus, reikšmę, palyginti du daiktus, nustatyti jų požymius ir skiriamuosius ženklus;
 • negeba taisyklingai suderinti žodžių tarpusavyje;
 • nenaudoja / nežino apibendrinančių sąvokų (pvz.: metų laikai, drabužiai);
 • sunkiai sekasi rišliai ir nuosekliai atpasakoti girdėtą tekstą ar paveikslėliuose pavaizduotą atsitikimą. 

Mokytojai gali kreiptis į logopedą, jei:

 • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
 • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo. 
Atnaujinta: 2023-09-18
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 13.15 - 14.00
 • 7. 14.10 - 14.55
 • 8. 15.00 - 15.45