Logopedas

Logopedas – teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų. Padeda įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus. 

Logopede progimnazijoje dirba

Aušra Gudžiūnienė Logopedė

Specialistė dirba 7 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00–13.30  

13.20–16.50

Antradienis

7.40–13.20   13.20–16.50

Trečiadienis

7.40–13.20   13.20–16.50

Ketvirtadienis

7.40–13.20   13.20–16.50
Penktadienis 7.40–12.00   12.00–16.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedo funkcijos:

 • išsiaiškina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos, kalbėjimo sutrikimus ir jų priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymo(si) problemoms;
 • sudaro mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų, sąrašą, individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 • rengia tyrimo išvadą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos skyrimo dokumentus, darbo ataskaitą;
 • logopedinių pratybų metu šalina mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimus;
 • konsultuoja, teikia rekomendacijas mokytojams ugdymo organizavimo, kalbos, kalbėjimo sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
 • supažindina tėvus su mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimais ir jų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikia rekomendacijas, konsultuoja dėl tolimesnio darbo su vaiku namuose;
 • formuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos, kalbėjimo sutrikimus turinčių mokinių ugdymą;
 • dalyvauja Progimnazijos Vaiko gerovės ir kitų Progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Tėvai gali kreiptis į logopedą, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria, painioja, praleidžia bet kokius kalbos garsus, mikčioja, tyli arba kalba labai greitai;
 • nuolatos painioja du (ar daugiau) panašiai skambančius garsus rašydamas ir/ar skaitydamas (pvz.: g-k; t-d; p-b);
 • rašto darbuose nuolat pasikartoja priebalsių painiojimo klaidos (pvz.: p-b;
 • v-f; s-z; š-ž);
 • rašo suliedamas vieno žodžio pabaigą su kito žodžio pradžia (t. y. mokinys negirdi žodžio ar sakinio pabaigos);
 • rašydamas mokinys suskaldo vieną sakinį į kelis, rašo nedėdamas taškų sakinio gale;
 • sunkiai sekasi paaiškinti žodžių, žyminčių paprastus buities daiktus, reikšmę, palyginti du daiktus, nustatyti jų požymius ir skiriamuosius ženklus;
 • negeba taisyklingai suderinti žodžių tarpusavyje;
 • nenaudoja / nežino apibendrinančių sąvokų (pvz.: metų laikai, drabužiai);
 • sunkiai sekasi rišliai ir nuosekliai atpasakoti girdėtą tekstą ar paveikslėliuose pavaizduotą atsitikimą. 

Mokytojai gali kreiptis į logopedą, jei:

 • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
 • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo. 
Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15