Logopedas

Logopedas – teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų. Padeda įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus. 

Logopede progimnazijoje dirba

Aušra Gudžiūnienė Logopedė

Specialistė dirba 7 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30–14.00 13.00–13.30

Antradienis

7.30–14.00 13.00–13.30

Trečiadienis

7.30–14.00 13.00–13.30

Ketvirtadienis

8.00–13.30 13.00–13.30
Penktadienis 7.30–12.00 11.30–12.00

Nekontaktinės valandos įstaigoje 14.00-15.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Logopedo funkcijos:

 • išsiaiškina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos, kalbėjimo sutrikimus ir jų priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymo(si) problemoms;
 • sudaro mokinių, turinčių kalbos, kalbėjimo sutrikimų, sąrašą, individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas;
 • rengia tyrimo išvadą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės – psichologinės pagalbos skyrimo dokumentus, darbo ataskaitą;
 • logopedinių pratybų metu šalina mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimus;
 • konsultuoja, teikia rekomendacijas mokytojams ugdymo organizavimo, kalbos, kalbėjimo sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais;
 • supažindina tėvus su mokinių kalbos, kalbėjimo sutrikimais ir jų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikia rekomendacijas, konsultuoja dėl tolimesnio darbo su vaiku namuose;
 • formuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į kalbos, kalbėjimo sutrikimus turinčių mokinių ugdymą;
 • dalyvauja Progimnazijos Vaiko gerovės ir kitų Progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Tėvai gali kreiptis į logopedą, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria, painioja, praleidžia bet kokius kalbos garsus, mikčioja, tyli arba kalba labai greitai;
 • nuolatos painioja du (ar daugiau) panašiai skambančius garsus rašydamas ir/ar skaitydamas (pvz.: g-k; t-d; p-b);
 • rašto darbuose nuolat pasikartoja priebalsių painiojimo klaidos (pvz.: p-b;
 • v-f; s-z; š-ž);
 • rašo suliedamas vieno žodžio pabaigą su kito žodžio pradžia (t. y. mokinys negirdi žodžio ar sakinio pabaigos);
 • rašydamas mokinys suskaldo vieną sakinį į kelis, rašo nedėdamas taškų sakinio gale;
 • sunkiai sekasi paaiškinti žodžių, žyminčių paprastus buities daiktus, reikšmę, palyginti du daiktus, nustatyti jų požymius ir skiriamuosius ženklus;
 • negeba taisyklingai suderinti žodžių tarpusavyje;
 • nenaudoja / nežino apibendrinančių sąvokų (pvz.: metų laikai, drabužiai);
 • sunkiai sekasi rišliai ir nuosekliai atpasakoti girdėtą tekstą ar paveikslėliuose pavaizduotą atsitikimą. 

Mokytojai gali kreiptis į logopedą, jei:

 • reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
 • iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo. 
Atnaujinta: 2020-11-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.50 - 09.35
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.30 - 11.15
 • 5. 11.20 - 12.05
 • 6. 12.10 - 12.55
 • 7. 13.00 - 13.45
 • 8. 13.50 - 14.35
 • 9. 14.40 - 15.25
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.