Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2024 I ketv. 2024-04-11 12:26:20 2.3 MB
2023 m. ataskaitos
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 m. IV ketv. 2024-03-13 21:57:47 166.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023 IV ketv.zip 2024-03-13 21:57:47 2.7 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:57:47 384.93 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita už 2023 m. III ktv. turto n. 2024-03-13 21:57:47 199.53 KB
2023 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:57:47 385.23 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaitos 2024-03-13 21:57:47 2.52 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita 2023 I ktv. 2024-03-13 21:57:47 565.72 KB
2023 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2024-03-13 21:57:47 379.67 KB
2022 m. ataskaitos
I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:47 288.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 2 ML 2023-01-23 14:01:47 294.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 1 SF 2023-01-23 14:01:47 298.3 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 7 SF baz. g 2023-01-23 14:01:47 288.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 6 ES kk 2023-01-23 14:01:47 306.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 5 SF kk 2023-01-23 14:01:47 291.52 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 3 SP t. n. 2023-01-23 14:01:47 286.22 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 d. (ketvirtinė) Nr. 4 ES 2023-01-23 14:01:47 286.38 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf 2023-01-23 14:01:47 201.28 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sp t.n 2023-01-23 14:01:47 193.86 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 sf laiptų į stad. įreng. 2023-01-23 14:01:48 196.92 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 ml 2023-01-23 14:01:48 196.43 KB
2022m. programos sąmata nr. 1 es erasmus proj. 2023-01-23 14:01:48 194.14 KB
2022m. programos sąmata nr. 10 sf kk 2023-01-23 14:01:48 198.35 KB
2022m. programos sąmata nr. 9 es kk 2023-01-23 14:01:48 200.87 KB
2022m. programos sąmata projektas socialinis sufleris raseiniuose 2023-01-23 14:01:48 280.36 KB
2022m. programos sąmata vb optimizavimas 2023-01-23 14:01:48 281.21 KB
2022m. programos sąmata sf vasaros stovyklos (1) 2023-01-23 14:01:48 283.99 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 12 SF 102 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 287.2 KB
2022m. programos sąmata erasmus projektas (3) 2023-01-23 14:01:48 283.2 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 11 SF 102 erasm. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 10 VB op. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 285.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 9 VB ukr. v. 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.05 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 8 SF 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 288.42 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 7 SF 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 289.82 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 6 KK 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 297.92 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 5 SF KK 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 292.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 4 ES 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 287.59 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 3 SP tn 2 ketv.

2023-01-23 14:01:48 287.29 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 2 ML 2 ketv. 2023-01-23 14:01:48 294.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 d. (ketvirtinė) Nr. 1 SF II ktv. 2023-01-23 14:01:48 298.19 KB
2022 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:48 291.04 KB
2022m. programos sąmata erasmus projektas šaltinio prog. 08.25 2023-01-23 14:01:48 194.91 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 SF III ketv. 2023-01-23 14:01:48 210.76 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 ML III ketv. 2023-01-23 14:01:48 206.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 3 SP tn III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 4ES III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.25 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. SF KK III ketv. 2023-01-23 14:01:48 204.79 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 1 ES KK III ketv. 2023-01-23 14:01:48 210.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 3 SF baz. III ketv. 2023-01-23 14:01:48 201.98 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 8 SF III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.74 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 9 VB III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 10 VB III ketv. 2023-01-23 14:01:48 198.64 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 11 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.44 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 12 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 199.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 ataskaita (ketvirtinė) Nr. 13 SF 102 III ketv. 2023-01-23 14:01:48 200.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemone ataskaita 2022-09-30 (4 forma) 2023-01-23 14:01:48 641.61 KB
2022 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2023-01-23 14:01:48 455.16 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 14 ES karjeros sp. ktv. 2023-01-23 14:01:48 200.32 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 13 SF ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 12 102 ERASMUS ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.65 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 11 SF 102 ERASMUS ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.83 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 10 VB opt. ktv. 2023-01-23 14:01:48 198.05 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 9 VB ukr. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.9 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 8 SF v. st. ktv. 2023-01-23 14:01:48 200.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 7 baz. g. ktv. 2023-01-23 14:01:48 201.39 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 6 k.k. ktv. 2023-01-23 14:01:48 210.15 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 5 SF KK. ktv. 2023-01-23 14:01:48 204.19 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 4 ES tn. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 3 SP tn. ktv. 2023-01-23 14:01:48 199.48 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 2 ML IV ktv. 2023-01-23 14:01:49 210.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 d. (metinė) Nr. 1 SF IV ktv. 2023-01-23 14:01:49 212.83 KB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 392.08 KB
2021 metų ataskaitos
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 1 SF IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 303.02 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. Nr. 3 MK IV KETV. 2022-01-18 14:42:54 291.49 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 3 SP t. n. IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 289.08 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 4 ES IV ketv. 2022-01-18 14:42:54 290.57 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 5 SF 1092 IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 283.72 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 d. (metinė) Nr. 211 VB IV ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.07 KB
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 4 SP 2022-01-18 14:42:54 285.01 KB
Forma nr1 sp 11011 09.30 (1) (2) 2022-01-18 14:42:54 389.17 KB
Šaltinio prog. 2021 III ktv. – mokėtinos sumos 2022-01-18 14:42:54 391.83 KB
Šaltinio prog. biudžeto vykdymas aišk. raštas 2021 III ktv 2022-01-18 14:42:54 562.05 KB
Biudžeto sąmatos įvykdymo mėnesio ataskaita 2022-01-18 14:42:54 266.75 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 1 SF III ktv. 2022-01-18 14:42:54 298.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 2 MK III ktv. 2022-01-18 14:42:54 295.24 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 3 SP t. n. III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 4 ES III ktv. 2022-01-18 14:42:54 285.09 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 5 SF 1092 III 2022-01-18 14:42:54 287.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 Nr. 6 VB III ktv. 2022-01-18 14:42:54 284.58 KB
Biudžeto vykdymo ataskaita (II ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 1.4 MB
Biudžeto vykdymo ataskaita (I ketvirtis) 2022-01-18 14:42:54 6.19 MB
2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-12-31 534.25 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.