Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja El. paštas
1. Albina Abromavičienė  Anglų kalbos mokytoja Metodininkė 6a a.abromaviciene@saltiniomokykla.lt
2. Rita Aginskienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 1b r.aginskiene@saltiniomokykla.lt
3. Gileta Barakauskienė  Biologijos/gamta ir žmogus mokytoja Metodininkė   g.barakauskiene@saltiniomokykla.lt
4. Vitalija Barakauskienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 1a v.barakauskiene@saltiniomokykla.lt
5. Rita Barauskienė  Rusų kalbos mokytoja Metodininkė   r.barauskiene@saltiniomokykla.lt
6. Silva Bartusevičienė  Matematikos/ informacinių technologijų/ fizikos mokytoja Metodininkė 8c s.bartuseviciene@saltiniomokykla.lt
7. Aušra Čepauskienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 3c a.cepauskiene@saltiniomokykla.lt
8. Akvilė Daujotaitė  Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji 5a a.daujotaite@saltiniomokykla.lt
9. Rita Diržienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 2a r.dirziene@saltiniomokykla.lt
10. Vilma Drungėlienė Matematikos/informacinių technologijų mokytoja Metodininkė   v.drungeliene@saltiniomokykla.lt
11. Raimundas Elzbergas Fizinio ugdymo mokytojas Ekspertas 8b r.elzbergas@saltiniomokykla.lt
12. Daura Giedraitienė Dailės mokytoja Metodininkė   d.giedraitiene@saltiniomokykla.lt
13. Viktorija Globienė  Pradinių klasių mokytoja Mokytoja 2b v.globiene@saltiniomokykla.lt
14 Arvydas Globys Neformaliojo švietimo mokytojas Metodininkas   a.globys@saltiniomokykla.lt
15. Aida Guščikaitė  Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja   a.guscikaite@saltiniomokykla.lt
16. Lijana Ivoškienė  Anglų kalbos mokytoja Metodininkė   l.ivoskiene@saltiniomokykla.lt
17 Regina Jankauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Metodininkė   r.jankauskiene@saltiniomokykla.lt
18. Jonas Janušas  Istorijos mokytojas Ekspertas   j.janusas@saltiniomokykla.lt
19. Regina Kalpokienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 4d r.kalpokiene@saltiniomokykla.lt
20. Žydrūnas Kapočius  Pradinių klasių mokytojas Metodininkas 4c z.kapocius@saltiniomokykla.lt
21. Ričardas Krivickas Muzikos mokytojas Metodininkas   r.krivickas@saltiniomokykla.lt
22. Rima Krivickienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 3b r.krivickiene@saltiniomokykla.lt
23. Rita Maciuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja   r.maciuviene@saltiniomokykla.lt
24. Aldona Kukulskienė  Technologijų mokytoja Metodininkė 7b a.kukulskiene@saltiniomokykla.lt
25. Ineta Kumpikevičienė Šokio mokytoja Mokytoja 7c i.kumpikeviciene@saltiniomokykla.lt
26. Raimonda Latvienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 3a r.latviene@saltiniomokykla.lt
27. Daina Laveckienė  Vokiečių kalbos mokytoja Metodininkė   d.laveckiene@saltiniomokykla.lt
28. Regina Malinauskienė  Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Vyresnioji   r.malinauskiene@saltiniomokykla.lt
29. Jolita Marcinkienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 2c j.marcinkiene@saltiniomokykla.lt
30. Giedrė Matusevičienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 4b g.matuseviciene@saltiniomokykla.lt
31. Leonas Miklius  Technologijų mokytojas Vyresnysis   l.miklius@saltiniomokykla.lt
32. Gintarė Norkienė Neformaliojo švietimo mokytoja Metodininkė   g.norkiene@saltiniomokykla.lt
33. Violeta Okulevičienė Chemijos mokytoja Metodininkė   v.okuleviciene@saltiniomokykla.lt
34. Vaida Plučiuvienė  Lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio  ugdymo (etikos) mokytoja Metodininkė   v.pluciuviene@saltiniomokykla.lt
35. Meilutė Radavičienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 3d m.radaviciene@saltiniomokykla.lt
36. Renata Simonavičienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 4a r.simonaviciene@saltiniomokykla.lt
37. Jolanta Stankaitienė  Gamta ir žmogus mokytoja Metodininkė   j.stankaitiene@saltiniomokykla.lt
38. Reda Stulgytė  Matematikos mokytoja Metodininkė 5c r.stulgyte@saltiniomokykla.lt
39. Virginija Tamošaitienė  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Metodininkė   v.tamosaitiene@saltiniomokykla.lt
40. Rimantas Turčinskas Neformaliojo švietimo mokytojas Metodininkas   r.turcinskas@saltiniomokykla.lt
41. Liuba Vaigauskienė Pradinių klasių mokytoja Ekspertė 1c l.vaigauskiene@saltiniomokykla.lt
42. Kristina Vileišienė Anglų kalbos mokytoja Metodininkė 8a k.vileisiene@saltiniomokykla.lt
43. Neringa Viršilienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Metodininkė 6c n.virsiliene@saltiniomokykla.lt
44. Mindaugas Zybartas Fizinio ugdymo mokytojas Ekspertas 6b m.zybartas@saltiniomokykla.lt
45. Ilona Zybartė  Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji 2d i.zybarte@saltiniomokykla.lt
46. Arnas Zmitra Istorijos mokytojas  Vyresnysis    a.zmitra@saltiniomokykla.lt
47. Linutė Žurkauskienė Geografijos mokytoja Metodininkė 7a l.zurkauskiene@saltiniomokykla.lt
48. Saulė Tiškuvienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 1d s.tiskuviene@saltiniomokykla.lt
49. Janina Dubinskienė Rusų kalbos mokytoja Metodininkė   j.dubinskiene@saltiniomokykla.lt

 

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15