Mokytojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja El. paštas
1. Albina Abromavičienė  Anglų kalbos mokytoja Metodininkė 8a a.abromaviciene@saltiniomokykla.lt
2. Rita Aginskienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 3b r.aginskiene@saltiniomokykla.lt
3. Gileta Barakauskienė  Biologijos/gamta ir žmogus mokytoja Metodininkė   g.barakauskiene@saltiniomokykla.lt
4. Aida Kubilienė  Pradinių klasių mokytoja Mokytoja 3a a.kubiliene@saltiniomokykla.lt
5. Rita Barauskienė  Rusų kalbos mokytoja Metodininkė   r.barauskiene@saltiniomokykla.lt
6. Silva Bartusevičienė  Matematikos/informacinių technologijų/fizikos mokytoja Metodininkė 5a s.bartuseviciene@saltiniomokykla.lt
7. Aušra Čepauskienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 1b a.cepauskiene@saltiniomokykla.lt
8. Akvilė Daujotaitė  Anglų kalbos mokytoja (laikinai nedirbanti) Vyresnioji   a.daujotaite@saltiniomokykla.lt
9. Rita Diržienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 4a r.dirziene@saltiniomokykla.lt
10. Vilma Drungėlienė Matematikos/informacinių technologijų mokytoja Metodininkė 7a v.drungeliene@saltiniomokykla.lt
11. Raimundas Elzbergas Fizinio ugdymo mokytojas Ekspertas 5c r.elzbergas@saltiniomokykla.lt
12. Daura Giedraitienė Dailės mokytoja Metodininkė   d.giedraitiene@saltiniomokykla.lt
13. Viktorija Globienė  Pradinių klasių mokytoja Mokytoja 4b v.globiene@saltiniomokykla.lt
14 Arvydas Globys Neformaliojo švietimo mokytojas Metodininkas   a.globys@saltiniomokykla.lt
15. Aida Guščikaitė  Vokiečių kalbos mokytoja Mokytoja 6a a.guscikaite@saltiniomokykla.lt
16. Lijana Ivoškienė  Anglų kalbos mokytoja Metodininkė   l.ivoskiene@saltiniomokykla.lt
17 Regina Jankauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Metodininkė   r.jankauskiene@saltiniomokykla.lt
18. Jonas Janušas  Istorijos mokytojas Ekspertas   j.janusas@saltiniomokykla.lt
19. Regina Kalpokienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 2c r.kalpokiene@saltiniomokykla.lt
20. Žydrūnas Kapočius  Pradinių klasių mokytojas Metodininkas 2d z.kapocius@saltiniomokykla.lt
21. Ričardas Krivickas Muzikos mokytojas Metodininkas   r.krivickas@saltiniomokykla.lt
22. Rima Krivickienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 1a r.krivickiene@saltiniomokykla.lt
23. Rita Maciuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja   r.maciuviene@saltiniomokykla.lt
24. Aldona Kukulskienė  Technologijų mokytoja Metodininkė   a.kukulskiene@saltiniomokykla.lt
25. Ineta Kumpikevičienė Šokio mokytoja (laikinai nedirbanti) Mokytoja   i.kumpikeviciene@saltiniomokykla.lt
26. Raimonda Latvienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 1c r.latviene@saltiniomokykla.lt
27. Daina Laveckienė  Vokiečių kalbos mokytoja Metodininkė   d.laveckiene@saltiniomokykla.lt
28. Regina Malinauskienė  Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Vyresnioji   r.malinauskiene@saltiniomokykla.lt
29. Jolita Marcinkienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 4c j.marcinkiene@saltiniomokykla.lt
30. Giedrė Matusevičienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 2b g.matuseviciene@saltiniomokykla.lt
31. Leonas Miklius  Technologijų mokytojas Vyresnysis   l.miklius@saltiniomokykla.lt
32. Aušra Jukilaitienė Šokio mokytoja Metodininkė   a.jukilaitiene@saltiniomokykla.lt
33. Violeta Okulevičienė Chemijos mokytoja Metodininkė   v.okuleviciene@saltiniomokykla.lt
34. Vaida Plučiuvienė  Lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Metodininkė 6c v.pluciuviene@saltiniomokykla.lt
35. Renata Simonavičienė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 2a r.simonaviciene@saltiniomokykla.lt
36. Jolanta Stankaitienė  Gamta ir žmogus mokytoja Metodininkė   j.stankaitiene@saltiniomokykla.lt
37. Reda Stulgytė  Matematikos mokytoja Metodininkė 7c r.stulgyte@saltiniomokykla.lt
38. Rimantas Turčinskas Neformaliojo švietimo mokytojas Metodininkas   r.turcinskas@saltiniomokykla.lt
39. Liuba Vaigauskienė Pradinių klasių mokytoja Ekspertė 3c l.vaigauskiene@saltiniomokykla.lt
40. Kristina Vileišienė Anglų kalbos mokytoja Metodininkė 6b k.vileisiene@saltiniomokykla.lt
41. Neringa Viršilienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Metodininkė 8c n.virsiliene@saltiniomokykla.lt
42. Mindaugas Zybartas Fizinio ugdymo mokytojas Ekspertas 8b m.zybartas@saltiniomokykla.lt
43. Ilona Zybartė  Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 4d i.zybarte@saltiniomokykla.lt
44. Arnas Zmitra Istorijos mokytojas  Metodininkas   a.zmitra@saltiniomokykla.lt
45. Linutė Žurkauskienė Geografijos mokytoja Metodininkė   l.zurkauskiene@saltiniomokykla.lt
46. Saulė Tiškuvienė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė 3d s.tiskuviene@saltiniomokykla.lt
47. Janina Dubinskienė Rusų kalbos mokytoja Metodininkė   j.dubinskiene@saltiniomokykla.lt
48. Rita Krištopaitienė Pradinių klasių mokytoja Vyr. mokytoja 1d r.kristopaitiene@saltiniomokykla.lt
49. Jolanta Ačienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja 7b j.aciene@saltiniomokykla.lt
50. Vilma Gricienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyr. mokytoja 5b v.griciene@saltiniomokykla.lt
51. Viktorija Burneikaitė Matematikos mokytoja Mokytoja   v.burneikaite@saltiniomokykla.lt

 

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!