Psichologas

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei.

Į psichologą galima kreiptis, jei kyla mokymosi sunkumų, bendravimo problemų su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, įvairios kitos problemos, kurių vienas (-a) nepajėgi išspręsti, jei jautiesi vienišas (-a), nesuprastas (-a).

Psichologe progimnazijoje dirba

Ina Balčaitytė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

7.30–14.30 12.00–12.30

7.00-7.30/14.30–18.30

Antradienis

7.30–14.30 12.00–12.30 7.00-7.30/14.30–18.30

Trečiadienis

7.30–15.00 12.00–12.30 7.00-7.30/15.00–18.36

Ketvirtadienis

7.30–15.00 12.00–12.30 7.00-7.30/15.00–18.30
Penktadienis 7.30–13.24 12.00–12.30 7.00-7.30/13.24–17.24

Kontaktai Telefonas +37060985158

El. paštas Rašyti

Veiklos uždaviniai:

 • tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;
 • užtikrinti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.

Mokyklos psichologo pagrindinės veiklos kryptys:

 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • Švietimo pagalbos tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologinę pagalbą.

Kas gali kreiptis?

Visi mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai) ir mokytojai.

Dėl ko mokiniai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes.
 • Turi bendravimo problemų su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais.
 • Sunkiai sekasi susirasti draugų.
 • Nepritampama savo klasėje.
 • Kamuoja nerimas ir baimė.
 • Jaučiasi vieniši.
 • Turi mokymosi sunkumų.
 • Skriaudžia, tyčiojasi kiti vaikai.
 • Nori išmokti suvaldyti pyktį ir agresiją.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • Mokinys ( savarankiškai) ( iki 16 metų turi būti raštiškas tėvų sutikimas).
 • Mokinio tėvai ( globėjai, rūpintojai).
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Vaikų teisių apsaugos tarnyba.

Kada mokinių tėveliai gali kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai pakinta vaiko elgesys, emocijų raiška, ir tėvai nežino, kaip tokiu atveju elgtis.
 • Kai vaikas pradeda skųstis bloga savijauta (pilvo skausmais, pykinimu, nemiga ir pan.) ir dėl to praleidžiama vis daugiau pamokų.
 • Kai šeimoje ar vaiko asmeniniame gyvenime įvyksta staigus pasikeitimas, vaikas su tėvais nenori dalintis išgyvenimais, ir tai tėvams kelia nerimą.

Kaip teikiama pagalba?

 • Susitariate dėl tinkamo susitikimų laiko. Konsultacija vyksta vieną kartą per savaitę, apie 45 minutes.
 • Lankotės sutartu laiku.

Tai svarbu:

 • Mokyklos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų.
 • Psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už jus.
 • Korektiškos informacijos teikimas ir garantuojamas duomenų ir informacijos konfidencialumas.
 • Psichologinė pagalba yra savanoriška, patys nuspręsite, ar ji priimtina.
 • Tai jokiu būdu nereiškia, kad Jūs esate silpni ar prastesni tėvai. Priešingai, tai gali reikšti, kad Jūs esate sąmoningi, įsitraukę ir aktyviai sprendžiate savo vaiko gyvenime kylančias problemas.
 • Tai nereiškia, kad Jūsų vaikui bus užklijuota etiketė „buvo pas psichologą“. Psichologai laikosi konfidencialumo principo ir tai, kas pasakoma jų kabinete, ten ir lieka (su keliomis išimtimis).

Kiti psichologinės pagalbos šaltiniai – informacija vienoje vietoje apie šiuo metu prieinamas psichologinės pagalbos paslaugas – www.tunesivienas.lt  

 

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.