Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas – rekomendavus Švietimo pagalbos tarnybai/Pedagoginei psichologinei tarnybai, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems sutrikimų,  mokymosi sunkumų ir negalių.

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Vilma Aleksienė Specialioji pedagogė

Specialistė dirba 16 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

8.00–14.00

7.00 – 8.00/14.00–18.00

Antradienis

8.00–13.00 7.00 – 8.00/13.00–18.00

Trečiadienis

8.00–15.00 7.00 – 8.00/15.00–18.00

Ketvirtadienis

8.00–13.00 7.00 – 8.00/13.00–18.00
Penktadienis 8.00–12.00 7.00 – 8.00/12.00–15.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialiojo pedagogo funkcijos: 

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jo atitikimą ugdymo programoms;
 • rengia švietimo pagalbos gavėjų sąrašą;
 • bendradarbiauja su Progimnazijos  pagalbos mokiniui specialistais, mokytojo padėjėjais, Švietimo pagalbos  tarnybos specialistais bei mokytojais, ugdančiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines pratybas;
 • specialiųjų pratybų metu padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusius pažintinius procesus, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 • konsultuoja specialiųjų ugdymosi  poreikių turinčių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl galimų pagalbos būdų vaikams mokantis namuose;
 • šviečia Progimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais, formuoja Progimnazijos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
 • dalyvauja Progimnazijos Vaiko gerovės ir kitų Progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje.

Kada kreiptis į specialųjį pedagogą?

 • Kai pastebimi mokinio ugdymo(si) sunkumai kai kuriuose/visuose mokomuosiuose dalykuose;
 • Kai vaikas negeba kartu su visa klase atlikti jam skirtų užduočių;
 • Kai vaikas nesupranta dėstomo dalyko, nesiorientuoja, apie ką kalbama;
 • Kai neišlaiko dėmesio per pamoką;
 • Kai vaiko elgesys trukdo mokytis ne tik jam pačiam, bet ir šalia esančiam.
Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!