Kokybės krepšelis

Respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija „Tiriu. Atrandu. Dalinuosi.”:

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi taikant patyriminį mokymą(-si) ugdymo procese ir skatinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika bei ugdyti mokinių kūrybiškumo, kritinio mąstymo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas. 

Konferencijos uždaviniai:
1.    sudaryti pedagogams galimybę skleisti inovatyvaus bei kūrybiško mokymo ir mokymosi gerąja patirtį;
2.    skatinti mokinius stebėti, tyrinėti, analizuoti technologinius, inžinerinius bei gamtos procesus ir pasidalinti gautais rezultatais;
3.    tobulinti pedagogų kvalifikaciją formuojant mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus, taikant patyriminį mokymą (-si) ugdymo procese.

Mokytojų pranešimai:
https://www.canva.com/design/DAFjqbq5rEc/1JobEKF25MpybrtaHRWQMA/view?utm_content=DAFjqbq5rEc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Mokinių pranešimai:
https://www.canva.com/design/DAFjq3zo620/mJxi14E_njK8j1X4fOcEuw/view?utm_content=DAFjq3zo620&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
 

Kokybės krepšelio vykdomų veiklų refleksijos:

Ekskursija į Tauragės STEAM centrą 2023-05-25

Ekskursija į Šiaulių STEAM centrą 2022-10-24

Raseinių Šaltinio progimnazija, įgyvendindama projekto „Kokybės krepšelio“ progimnazijos veiklos tobulinimo planą, sausio 24 d. ir vasario 28 d. organizavo mokymus mokytojams „Įtraukusis ugdymas-mokykla kiekvienam“. Mokytojai išklausė dviejų modulių „Įtraukusis ugdymas – kas, kaip, kodėl?“ ir „Universalus dizainas kaip įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo strategija“ kursus bei atliko praktines užduotis. Mokymuose dalyvavo 47 pedagogai.

Balandžio ir gegužės mėn. suplanuotos ir užsakytos išvykos į Tauragės, Alytaus ir Šiaulių STEAM centrus 3-4 ir 6 kl. mokiniams. 3-4 kl. mokiniai dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, o 6 kl. mokiniai atliks tiriamuosius darbus.

Balandžio 6 d. 3b ir 3c klasės mokiniai apsilankė Šiaulių STEAM centre. Vyko trys edukaciniai užsiėmimai:

„Magnetiniai ančiukai“ edukacijos metu mokiniai stebėjo įmagnetintų kūnų stūmą ir trauką, patikrino, kurias medžiagas traukia magnetai. Naudodami magnetą ir geležies drožles, išgavo įvairius ornamentus, raštus. Praktiškai įmagnetinę smeigtukus, pasigamino magnetinius ančiukus ir išbandė įmagnetinimo reiškinį.

„Nepažintas mikropasaulis: pamatyk nematomą” veiklos metu mokiniai susipažino su mikroskopų sandara, jų rūšimis, mokėsi naudotis mikroskopu, praktiškai gamino didinimo sistemą. Stebėjo mikropreparatus ir kitus objektus pro skirtingus mikroskopus, analizavo ir lygino skirtingais mikroskopais gautus vaizdus.

„Paslaptingas elektros pasaulis” veiklos metu vaikai mokėsi įelektrinti kūnus, praktiškai išbandė įelektrinimo reiškinius, atskyrė pipirus nuo druskos, išmoko magiškai nukreipti vandens srovę ir sukūrė „gyvatėlių“ šokį. Po edukacijų trečiokai kartu su mokytojomis išbandė interaktyvią šokių sistemą. Šokdami lavino greitą reakciją, pusiausvyrą, dėmesį.

Grįžę į Šaltinio progimnaziją jaunieji tyrinėtojai aptarė edukacinių veiklų metu įgytas žinia, vieni su kitais pasidalino atliktų bandymų išvadomis.

Balandžio 27 d. Tauragės STEAM centre lankėsi ir edukacines veiklas išbandė Raseinių Šaltinio progimnazijos šeštų klasių mokinių komanda - net 45 mokiniai su mokytojais Mindaugu Zybartu, Neringa Viršiliene ir Jolanta Ačiene.

Gamtos mokslų laboratorijoje mokiniai dalyvavo edukacijoje „Cheminė mozaika - ikriukai“, Mechatronikos /IT laboratorijoje atliko edukacinę programą „Pirmieji programavimo žingsniai su Micro:bit ,,Emocijos ir garsas“, o Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorijoje išbandė edukaciją „Įdarbink saulės energiją - saulės mechanika“.

Kaip sakė Andre Gide, „Naujų vandenynų neatrasi, jei bijosi paleisti iš akiračio gimtąjį krantą.“

Taigi, ir mūsų šeštokai išbandė naujus, jiems dar nepažįstamus dalykus, domėjosi ekologija bei aplinkos tvarumu.

3a ir 3d klasių mokinių išvyka į Alytaus kolegijos Atviros STEAM prieigos centrą
Saulėtą balandžio dieną 3a ir 3d klasių mokiniai išvyko į Alytaus Atviros STEAM prieigos centrą. Mokiniai dalyvavo trijuose edukaciniuose užsiėmimuose – robotikos „EV3 roboto konstravimas ir programavimas“, maisto gamybos- „Sausainių gamyba ir dekoravimas. Maisto liofilizacija“ ir chemijos laboratorijoje vyko užsiėmimas „Įvairių medžiagų tirpumas, tyrimas ir kietųjų medžiagų atskyrimas garinant“. Mokiniai pasiskirstė į tris  grupes, „pasipuošė“ darbo rūbais ir pasinėrė į naujas patirtis. Robotikos klasėje ir chemijos laboratorijoje vyravo susikaupimas ir rimtis. Maisto technologijos klasėje netilo šurmulys- vaikai dalinosi priemonėmis, stebėjosi vieni kitų gebėjimais ir uždavinėjo klausimus dėstytojai. Daug klausimų. Didelio susidomėjimo sulaukė liofilizacijos, kaip ateities konservavimo būdo, procesas ir technika tam procesui įgyvendinti. Mokiniai mielai ragavo liofilizuotų vaisių. Ypač triukšmingai dalinosi savo iškeptais ir dekoruotais sausainiais.
Mokytojos R. Latvienė ir M. Radavičienė

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.50 – 09.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.