Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2021-06-30 11:14 Dokumentas atnaujintas: Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.)
2. 2021-06-30 11:08 Dokumentas sukurtas: Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas
3. 2021-06-30 11:05 Dokumentas sukurtas: Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas)
4. 2021-06-30 11:04 Dokumentas išstrintas: Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas)
5. 2021-06-30 11:01 Dokumentas sukurtas: Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas)
6. 2021-06-30 11:00 Dokumentas išstrintas: Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas)
7. 2021-06-30 10:53 Dokumentas sukurtas: Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas)
8. 2021-06-30 10:52 Dokumentas išstrintas: Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas)
9. 2021-06-30 10:51 Dokumentas sukurtas: Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas)
10. 2021-06-30 10:50 Dokumentas išstrintas: Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas)
11. 2021-06-30 10:48 Dokumentas sukurtas: Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas)
12. 2021-06-30 10:47 Dokumentas išstrintas: Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas)
13. 2021-06-30 10:39 Dokumentas atnaujintas: Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (2-8 kl.)
14. 2021-06-30 10:38 Dokumentas sukurtas: Prašymas dėl mokymosi sutarties nutraukimo
15. 2021-06-30 10:36 Dokumentas sukurtas: Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją
16. 2021-06-30 10:34 Dokumentas išstrintas: Prašymų formos (priėmimas į 1, 5 klases, sutarties nutraukimas)
17. 2021-06-30 10:27 Dokumentas atnaujintas: Prašymas priimti į I klasę
18. 2021-06-30 10:24 Dokumentas atnaujintas: Prašymo į PUG priėmimo forma 
19. 2021-06-30 10:18 Dokumentas sukurtas: Prašymas priimti į I klasę
20. 2021-06-30 10:17 Dokumentas išstrintas: Prašymas priimti į I klasę
21. 2021-06-30 10:14 Dokumentas išstrintas: Prašymo į PUG priėmimo forma 
22. 2021-06-30 10:12 Dokumentas sukurtas: Prašymo į PUG priėmimo forma 
23. 2021-06-30 09:32 Dokumentas sukurtas: Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas
24. 2021-06-30 09:31 Dokumentas išstrintas: Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas
25. 2021-06-30 09:28 Dokumentas sukurtas: Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas
26. 2021-06-30 09:27 Dokumentas išstrintas: Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas
27. 2021-06-30 09:26 Dokumentas atnaujintas: Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas
28. 2021-06-29 22:07 Dokumentas sukurtas: Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
29. 2021-06-29 22:02 Dokumentas atnaujintas: Prašymų formos (priėmimas į 1, 5 klases, sutarties nutraukimas)
30. 2021-06-29 22:02 Dokumentas atnaujintas: Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas
31. 2021-06-29 22:02 Dokumentas atnaujintas: Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas
32. 2021-06-29 22:02 Dokumentas išstrintas: Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos
33. 2021-06-29 22:01 Dokumentas sukurtas: Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos
34. 2021-06-29 19:36 Puslapis atnaujintas: Teisinė informacija
35. 2021-06-28 11:30 Dokumentas atnaujintas: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas
36. 2021-06-28 11:30 Dokumentas atnaujintas: Mokinio elgesio taisyklės
37. 2021-06-28 11:30 Dokumentas atnaujintas: Dokumentų valdymo aprašas
38. 2021-06-28 11:30 Dokumentas išstrintas: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
39. 2021-06-28 11:29 Dokumentas sukurtas: Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas
40. 2021-06-25 17:03 Puslapis atnaujintas: Savaitės planas
41. 2021-06-25 17:03 Dokumentas sukurtas: Birželio 28-liepos 4
42. 2021-06-25 17:01 Naujiena sukurta: 8 klasių mokinių atsisveikinimo su mokykla šventė
43. 2021-06-21 00:07 Puslapis atnaujintas: Savaitės planas
44. 2021-06-21 00:07 Dokumentas sukurtas: Birželio 21-27
45. 2021-06-17 10:41 Naujiena atnaujinta: Pilietinė iniciatyva „Gyvybės medis“, skirta Gedulo ir Vilties dienos paminėjimui
46. 2021-06-17 10:39 Naujiena išstrinta: Pilietinė iniciatyva ,,Gyvybės medis''
47. 2021-06-17 10:37 Naujiena sukurta: Pilietinė iniciatyva ,,Gyvybės medis''
48. 2021-06-16 10:59 Naujiena atnaujinta: eTwinning projektų, įgyvendintų 2020-2021 m. m., finalas
49. 2021-06-16 10:57 Naujiena sukurta: 1a ir 1d klasių projektas ,,Rūšiuojame, kuriame ir konstruojame"
50. 2021-06-16 10:35 Naujiena sukurta: eTwinning projektų, įgyvendintų 2020-2021 m.m., finalas

Atnaujinta: 2020-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.30 - 11.15
 • 5. 11.20 - 12.05
 • 6. 12.10 - 12.55
 • 7. 13.00 - 13.45
 • 8. 13.50 - 14.35
 • 9. 14.40 - 15.25