Veiklos sritys

 Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

1.   Progimnazijos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu:

1.1.    pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

1.2.   kitos švietimo veiklos rūšys:

1.2.1.      priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

1.2.2.      pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.2.3.      pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

1.2.4.      sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

1.2.5.      kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

1.2.6.      kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

1.2.7.      švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

2.    Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

2.1.   maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

2.2.   nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

2.3.   vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

2.4.   vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

2.5.   bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

2.6.   muziejų veikla, kodas 91.02;

2.7.   sporto klubų veikla, kodas 93.12;

2.8.   kita sportinė veikla, kodas 93.19;

2.9.   kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10;

2.10.   spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;

2.11.   sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

2.12.   kita leidyba, kodas 58.19;

2.13.   kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;

2.14.   kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

Atnaujinta: 2022-10-31
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15