Dokumentai
Atestacijos komisijos dokumentai Atnaujinta Dydis
Atestacinės komisijos darbo reglamentas 2020-07-16 00:13:17 61.5 KB
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos perspektyvinė programa 2022-03-07 17:15:46 524.55 KB