Dokumentai
Priešmokyklinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 9.27 MB
Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašo 2 priedas 2020-12-23 11:42:26 26.23 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-06-30 10:25:44 25.79 KB