Dokumentai
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-06-13 19:37:35 52.49 KB
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 27.42 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 27.67 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 27.01 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 13.69 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 29.95 KB