Dokumentai
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai Atnaujinta Dydis
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-01-07 11:27:49 14.2 KB
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 2020-11-03 10:20:55 12.27 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 2020-11-03 10:21:04 12.39 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 2020-11-03 10:21:15 12.12 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 2020-11-03 10:21:38 17.35 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 2020-11-03 10:27:03 12.73 KB