Dokumentai
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-13 19:37:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-13 19:37:35 746.96 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-10-22 20:06:24 24.55 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-10-22 20:07:24 24.37 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 23.98 KB
2021-02-09 įsakymas v1-33 dėl asmens duomenų apsaugos aprašo tvirtinimo 776.53 KB
2017-11-14_nr. v1-293_ikt_naudojimo_ tvarka 3.2 MB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2022-06-01 18:42:55 24.6 KB
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 308.44 KB