Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m. 2021-04-14 15:01:07 119.88 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos tobulinimo planas (kokybės krepšelis) 2022-02-18 09:49:31 227.46 KB
2022-10-10 v1- isakymu_tvirtinamas_raseiniu_saltinio_progimnazijos_veiklos_tobulinimo_plano_patikslinimas_nr. 1 (1) 34.94 KB
Ugdymo planai
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2023-2024 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-08-31 07:51:40 154.08 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 1.51 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 21.65 MB
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2023-05-18 20:35:36 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2023-05-18 20:35:36 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2023-05-18 20:35:36 339.62 KB
Veiklos planai
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2023-04-07 12:54:38 24.85 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos planas 2023 metams (su pataisymais 2023 m. gegužės mėn.) 729.48 KB

Atnaujinta: 2023-11-27