Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Šaltinio progimnazijos strateginis planas 2024-2026 2024-04-02 17:37:23 95.35 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos tobulinimo planas (kokybės krepšelis) 2024-04-02 17:37:23 227.46 KB
2022-10-10 v1- isakymu_tvirtinamas_raseiniu_saltinio_progimnazijos_veiklos_tobulinimo_plano_patikslinimas_nr. 1 (1) 2024-04-02 17:37:23 34.94 KB
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m.

2021-04-14 V1-70

2024-04-02 17:37:23 119.88 KB
Ugdymo planai
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2023-2024 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija 2024-05-10 10:29:52 156.84 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2023-2024 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-05-10 10:29:52 154.08 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos vadovo veiklos ataskaita 2023 m. 2024-03-08 11:40:47 1.39 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 1.51 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 21.65 MB
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2024-03-08 11:40:47 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2024-03-08 11:40:47 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2024-03-08 11:40:47 339.62 KB
Veiklos planai
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos planas 2024 m. (su žemiau esančiais priedais) 2024-03-12 19:28:40 157.33 KB
1 priedas Pradinių klasių mokytojų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 47.52 KB
2 priedas Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 149.5 KB
3 priedas Užsienio kalbų mokytojų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 46.34 KB
4 priedas DUGST MG veiklos planas 2024-03-12 19:29:11 45.58 KB
5 priedas Menų, technologijų ir fizinio ugdymo MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 41.56 KB
6 priedas 5-8 kl. vadovų MG veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 40.14 KB
7 priedas Bibliotekos veiklos planas 2024-03-12 19:29:38 35.55 KB
8 priedas Metodinės tarybos veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 40.23 KB
9 priedas Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 41.07 KB
10 priedas Mokinių tarybos veiklos planas 2024-03-12 19:28:40 32.4 KB
Gamtosauginės mokyklos veiksmų planas 2024-03-12 19:28:40 24.85 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos veiklos planas 2023 metams (su pataisymais 2023 m. gegužės mėn.) 2024-03-12 19:28:40 729.48 KB

Atnaujinta: 2024-02-26