Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2018-2020 m. m. 2020-04-06 10:26:30 105.72 KB
Ugdymo planai
Pradinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2020-12-10 14:20:09 532.98 KB
Direktoriaus įsakymas dėl moksleivių atostogų laikotarpio pakeitimo, pakeičiant pradinio ugdymo programos ugdymo plano 3 skyriaus 1 skirsnio 15 punktą 2020-12-10 14:20:09 172.01 KB
Pagrindinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2020-12-10 14:20:09 728.84 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2020-04-06 10:48:10 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2020-04-06 10:48:33 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2020-04-06 10:47:36 339.62 KB
Veiklos planai
Veiklos planas 2020 2020-04-06 10:58:41 925.59 KB

Atnaujinta: 2020-11-27