Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m. 2021-04-14 15:01:07 119.88 KB
Ugdymo planai
Pradinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2021-04-22 14:32:59 532.98 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus įsakymas dėl pradinio ugdymo plano 3 skyriaus, 1 skirsnio 14.2, 15 punkto pakeitimo (2021 m. balandžio mėn. įsakymas) 2021-04-22 14:32:59 39.47 KB
Direktoriaus įsakymas dėl moksleivių atostogų laikotarpio pakeitimo, pakeičiant pradinio ugdymo programos ugdymo plano 3 skyriaus 1 skirsnio 15 punktą 2021-04-22 14:32:59 172.01 KB
Pagrindinio ugdymo planas 2020/2021 m. m. 2021-04-22 14:32:59 728.84 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2021-03-04 09:37:31 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2021-03-02 14:55:20 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2021-03-02 14:55:20 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2021-03-02 14:55:20 339.62 KB
Veiklos planai
Veiklos planas 2021 m. 2021-05-17 08:48:15 150.3 KB
Veiklos planas 2020 2021-05-17 08:48:15 925.59 KB

Atnaujinta: 2020-11-27