Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis veiklos planas 2021-2023 m. m. 2021-04-14 15:01:07 119.88 KB
Ugdymo planai
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2021-2022 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 150.01 KB
Direktoriaus įsakymas dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano papildymo ir pakeitimo 40.34 KB
2021-10- v1- isakymu_tvirtinamas_up_2021-2022 m. m. pakeitimas 36.6 KB
Veiklos ataskaitos
Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta ,,Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita'' 2021-03-04 09:37:31 5.67 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita 2021-03-02 14:55:20 16.59 MB
Raseinių Šaltinio progimnazijos 2019 m. veiklos ataskaita 2021-03-02 14:55:20 132.7 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo išvada 2021-03-02 14:55:20 339.62 KB
Veiklos planai
Veiklos planas 2021 m. 2021-05-17 08:48:15 150.3 KB
Veiklos planas 2020 2021-05-17 08:48:15 925.59 KB

Atnaujinta: 2020-11-27