Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 43.86 KB
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (Tamo) 2020-04-06 10:13:55 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 14.56 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:00 2.08 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:17 2.21 MB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:35 2.3 MB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:01 2.5 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:18 1.21 MB
Santechniko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:40 1.96 MB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:55 2.76 MB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2020-10-22 12:43:50 3.24 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:04 2.92 MB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:18 1.75 MB
Laboranto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:51 2.12 MB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2020-04-02 12:07:19 15.49 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2020-04-02 12:07:49 261.25 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 2020-04-02 12:08:10 18.23 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2020-10-31 12:12:37 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 9.27 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2020-10-31 12:12:37 794.98 KB
Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas, organizuojant ugdymo procesą 2020-10-31 12:12:37 1.04 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020/2022 m. m. 2020-10-31 12:12:37 507.62 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2020-10-31 12:12:37 568.59 KB

Atnaujinta: 2020-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.30 - 11.15
 • 5. 11.20 - 12.05
 • 6. 12.10 - 12.55
 • 7. 13.00 - 13.45
 • 8. 13.50 - 14.35
 • 9. 14.40 - 15.25
Iki žiemos (Kalėdų) atostogų liko:
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.