Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos nuostatai 2020-04-06 10:13:55 1.98 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (TAMO) 2021-02-02 10:10:23 83.5 KB
Garbės nario vardo suteikimo nuostatai 2020-04-06 10:13:55 16.94 KB
Doros ir garbės švyturio vardo nominacijos nuostatai 2022-04-08 12:06:03 13.6 KB
Tėvų klubo įstatai 2020-11-03 09:31:39 108.5 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos nuostatai 47.99 KB
Užsienio kalbų edukacinio centro įstatai 2020-12-08 22:22:28 83 KB
Nepedagoginių darbuotojų pareigybės
Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininko (darbininko) pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:00 2.08 MB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:40:17 2.21 MB
Kompiuterinių sistemų specialisto pareigybės aprašymas 2021-09-23 17:29:07 2.24 MB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:01 2.5 MB
Rūbininko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:18 1.21 MB
Santechniko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:40 1.96 MB
Sekretoriaus pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:41:55 2.76 MB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 2020-10-22 12:43:50 3.24 MB
Valytojo pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:04 2.92 MB
Elektriko pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:18 1.75 MB
Laboranto pareigybės aprašymas 2020-03-31 16:43:51 2.12 MB
Duomenu baziu administratoriaus pareigybe 2022-04-28 12:13:46 2.09 MB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 31.25 KB
Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos 2021-06-30 09:32:58 27.92 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas 2021-06-30 09:32:58 25.72 KB
Mokinių priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją tvarkos aprašas 2021-06-30 09:32:58 35.99 KB
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-06-30 09:32:59 25.5 KB
Prašymas priimti į I klasę 2021-06-30 10:27:13 26.4 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 2021-06-30 11:14:52 26.92 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-06-30 10:25:44 25.79 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Tvarkos
Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-06-28 11:31:33 700.25 KB
Metodinės tarybos veiklos reglamentas 2021-06-28 11:31:33 1.42 MB
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2021-06-28 11:31:33 9.27 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-06-28 11:31:33 794.98 KB
Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas, organizuojant ugdymo procesą 2021-06-28 11:31:33 1.04 MB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2020/2022 m. m. 2021-06-28 11:31:34 507.62 KB
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas 2021-06-28 11:31:34 42.37 KB
Dokumentų valdymo aprašas 2021-06-28 11:31:34 745.87 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2021-10-18 16:25:39 36.52 KB
Mokyklos darbuotojų veiklos vertinimo aprašas 2021-10-08 09:32:02 36.44 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo aprašas 2021-06-28 11:31:34 4.75 MB
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-28 11:31:35 776.53 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-28 11:31:35 746.96 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 52.49 KB
1 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- zonos ir patalpos 14.87 KB
2 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- judėjimas ir poilsio zonos 26.04 KB
3 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- pietu pertraukos laikas 23.19 KB
4 priedas prie 2021-08- isakymo nr. v1- budėjimas valgykloje 22.07 KB
2021-08 v1- covid-19 ligos priemonių planas nauja redakcija 1.43 MB
Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas 2021-10-18 13:17:11 34.04 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas 27.97 KB
Darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo aprašas 22.96 KB
Vidaus kontrolės aprašas su priedais 9.1 MB
Krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas 2022-03-04 12:35:40 187.5 KB
Pagalbos mokiniui krizinio elgesio atveju teikimo aprašas 98.34 KB
Tvarkos aprašas prie 2019-09-06 isakymo nr. v1-234 35.25 KB
Darbuotojų psichologinio spaudimo užtikrinimo politika
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2021-09-20 11:41:20 39.07 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo priedai (1 priedas) 2021-09-20 11:40:43 18.27 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (2 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:40:03 19.59 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (3 priedas rizikos darbe klausimynas) 2021-09-20 11:39:21 18.06 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo progimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašo (4 priedas rizikos darbe analizė) 2021-09-20 11:38:14 20.78 KB

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15