Dokumentai
2022 metų ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. I ketvirčio tarpinių finansinių atskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2022-05-02 17:37:41 298.26 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 247.32 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis 208.09 KB