Dokumentų formos

Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2021-01-28 13:04:26 28.66 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2021-01-28 13:03:23 31.88 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 2 priedas (duomenų subjekto teisių įgyvendinimo) 2021-02-15 14:56:02 16.81 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 priedas (konfidencialumo įsipareigojimas) 2021-02-15 14:58:55 15.9 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 6 priedas (pranešimas apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą) 13.62 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2020-11-03 10:31:44 20.09 KB
Pagrindinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:29:28 32.66 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į 1-8 klases) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-02-18 16:19:09 24.55 KB
PUG sutarties forma 2020-11-03 10:29:57 24.96 KB
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas prie mokymosi sutarties (priimant į PUG grupę) (negalioja nuo 2021-02-09) 2021-02-18 16:19:31 24.37 KB
Pradinio ugdymo sutarties forma 2020-11-03 10:30:08 28.71 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2020-11-03 10:30:28 23.11 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 21.15 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 19.35 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-01-05 09:59:31 16.98 KB
Ugdomojo projekto aprašymo forma 2020-11-03 10:39:42 20.21 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 2020-11-03 10:33:51 13.82 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 2020-11-03 10:48:28 13.17 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:06 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2020-11-03 10:34:12 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2020-11-03 10:34:30 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2020-11-03 10:34:39 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2020-11-03 10:34:47 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2020-11-03 10:34:57 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2020-11-03 10:43:37 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2020-11-03 10:43:45 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2020-11-03 10:39:51 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2020-11-03 10:43:54 946 KB
Dalykų modulių programa  2020-11-03 10:41:36 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2020-11-03 10:40:04 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2020-11-03 10:35:06 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2020-11-03 10:35:13 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2020-11-03 10:35:19 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2020-11-03 10:35:29 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:35:37 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2020-11-03 10:36:15 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2020-11-03 10:49:15 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2020-11-03 10:45:27 28.5 KB
Individualizuota programa 2020-11-03 10:41:43 42 KB
Pritaikyta programa 2020-11-03 10:41:52 25.5 KB
Stebėtos pamokos pažyma 2020-11-03 10:42:52 53.5 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 2020-11-03 10:42:59 24.5 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo 2021-01-05 10:01:01 25.5 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2020-11-03 10:36:41 26 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 2021-01-05 10:01:23 16.98 KB
Prašymas priimti į I klasę 2021-01-05 09:57:35 12.89 KB
Prašymų formos (priėmimas į 1, 5 klases, sutarties nutraukimas) 24.22 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2020-12-31 13:59:52 22.23 KB
Turizmo renginių programa 2020-12-31 14:00:30 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2020-12-31 12:03:07 28.5 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2020-12-31 12:03:07 34.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2020-12-31 12:03:07 48 KB
Programos dalyvių sąrašas 2020-12-31 12:03:07 42.5 KB
Įsakymas dėl Raseinių Šaltinio progimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo pakeitimas 2020-12-31 12:03:08 549.69 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Prašymo į PUG priėmimo forma  2021-01-07 11:27:49 14.2 KB
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 2020-11-03 10:20:55 12.27 KB
Tėvų informacija dėl mokinio nedalyvavimo pamokose (2 priedas) 2020-11-03 10:21:04 12.39 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamosios priežasties praleistų pamokų (3 priedas) 2020-11-03 10:21:15 12.12 KB
Progimnazijos nelankymo apskaitos lapas (4 priedas) 2020-11-03 10:21:38 17.35 KB
Informacija apie praleistas pamokas mokslo metais (5 priedas) 2020-11-03 10:27:03 12.73 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 11.20 - 12.05
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.40 - 10.25
 • 4. 10.30 - 11.15
 • 5. 11.20 - 12.05
 • 6. 12.10 - 12.55
 • 7. 13.00 - 13.45
 • 8. 13.50 - 14.35
 • 9. 14.40 - 15.25