Dokumentų formos

Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-11-27 13:09:42 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 2023-11-27 13:09:42 21.15 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 2 priedas (duomenų subjekto teisių įgyvendinimo) 2021-02-15 14:56:02 16.81 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 4 priedas (konfidencialumo įsipareigojimas) 2021-02-15 14:58:55 15.9 KB
Asmens duomenų apsaugos taisyklių 6 priedas (pranešimas apie asmens duomenų apsaugos pažeidimą) 13.62 KB
Darbuotoju veiklos vertinimo aprasas ir formos prie 2022-06 isakymo v1- (1) 40.17 KB
Pedagogų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo 1-3 priedai 25.12 KB
Prašymo į PUG priėmimo forma  28.66 KB
Sutikimų, sutarčių, aktų formos
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-11-27 13:09:42 19.35 KB
Mokinių ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 2023-11-27 13:09:42 21.15 KB
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo medžiagos darbų perdavimo - priėmimo ir saugojimo aktas 2021-10-22 20:06:15 20.09 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės sutarties forma 2021-10-22 20:06:54 23.11 KB
Pradinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:41 33.67 KB
PUG sutarties forma 28.51 KB
Pagrindinio ugdymo programos sutarties forma 2021-08-27 15:36:06 36.91 KB
Programų, prašymų, sąrašų formos
Prašymas dėl priėmimo į pailgintą darbo dienos grupę 2021-10-22 20:07:31 16.98 KB
Prašymas dėl vykimo nuosavu automobiliu 2023-08-24 13:19:33 17.1 KB
Prašymas dėl vykimo visuomeniniu transportu 2023-08-24 13:19:38 18.01 KB
Prašymas dėl nemokamų atostogų suteikimo 2023-08-24 13:19:44 12.24 KB
Prašymas dėl komandiruotės nuosavu automobiliu 2023-08-24 13:19:48 16.51 KB
Prašymas dėl vienos nemokamos laisvos dienos suteikimo 2023-08-24 13:19:52 12.21 KB
Prašymas dėl komandiruotės į užsienį 2023-08-24 13:19:56 16.37 KB
Ilgalaikių planų šablonas 2023-08-24 13:20:01 37 KB
Klasės vadovo veiklos plano šablonas 2023-08-24 13:20:05 51 KB
Neformaliojo švietimo programos šablonas 2023-08-24 13:20:10 38.5 KB
Skaidrių šablonas 2023-08-24 13:21:04 946 KB
Dalykų modulių programa  2023-08-24 13:21:08 18.15 KB
Darbo laiko grafiko forma 2023-08-24 13:21:13 30 KB
Prašymas dėl darbo užmokesčio pažymos išdavimo 2023-08-24 13:21:17 25 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo  2021-10-22 20:07:17 12.24 KB
Prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio netaikymo 2023-08-24 13:21:21 12.25 KB
Prašymas centralizuotai buhalterijai dėl darbo užmokesčio pervedimo 2023-08-24 13:21:26 12.56 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2023-08-24 13:21:30 12.08 KB
Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nuo 2017-07-01 2023-08-24 13:21:34 12.3 KB
Pavaduotų/vestų pamokų ataskaita 2023-08-24 13:21:38 12.28 KB
Išplėstinis klasės sąrašas 2023-08-24 13:21:42 28.5 KB
Prašymas dėl mokymosi sutarties nutraukimo 22.32 KB
Prašymas dėl mokinio pažymėjimo išdavimo 21.43 KB
Prašymas dėl važiavimo išlaidų kompensavimo 15.16 KB
Važiavimo išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita 14.96 KB
Ugdomojo projekto forma 2022-11-09 18.93 KB
Pritaikytos programos forma 18.19 KB
Individualizuotos programos forma 20.48 KB
Prašymas priimti į I klasę 28.94 KB
Prašymo forma dėl mokinio priėmimo į Raseinių Šaltinio progimnaziją (5-8 kl.) 29.94 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į pradinio ugdymo programą (2-4 klasės) 29.2 KB
Stebėtos pamokos pažyma 30 KB
Pažyma mokytojams, kurie vyksta stebėti pamokų 55 KB
Prašymas tėvų dėl dorinio ugdymo pasirinkimo 2023-04-25 15:48:50 42 KB
Prašymas dėl užsienio kalbos pasirinkimo (pirmos ir antros) 30.5 KB
Gamtosauginių mokyklų programa 291.58 KB
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai
Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas 2021-05-17 08:51:59 26.92 KB
Turizmo renginių programa 2023-08-24 13:21:46 40.5 KB
Tėvų informavimas apie organizuojamą išvyką 2023-08-24 13:21:51 33 KB
Saugos instruktažo rekomendacijos 2023-08-24 13:22:05 58.5 KB
Saugos registravimo žurnalas 2023-08-24 13:22:09 49 KB
Programos dalyvių sąrašas 2023-08-24 13:22:00 43 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo priedai
Tėvų prašymas pateisinti praleistas pamokas (1 priedas) 13.34 KB
2 priedas apsilankymo informacija-atmintinė tėvams 1.02 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 10.40 – 11.25
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30