Darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2023 m. I ketvirtis)

Kvalifikacinė kategorija

Etatų skaičius

VDU- 1 etato

Ekspertas

4,57 2178,29

Metodininkas

32,38 1937,55

Vyresnysis mokytojas

3,55 1818,19

Mokytojas

3,75 1665,31

Direktorius

1  

Pavaduotojas

2,5 3195,66

Psichologas

1,5 2032,98

Socialinis pedagogas

1,5 2075,56

Specialusis pedagogas

2,5 1988,34

Logopedas

2,5 2243,16

PUG pedagogas

1  

Mokytojo padėjėjas

9,25 1221,27

Bibliotekininkas

1  

Kompiuterijos inžinierius

1,5 2032,05

Ūkvedys

1  

Raštinės administratorius

1  

Laborantas

0,5  

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2 1195,98

Sekretorius

1  

Rūbininkas

1  

Valytojas

10 840,00

Darbininkai

2 840,00

Kiemsargis

1  

Duomenų bazių administratorius

0,5  
Karjeros specialistas 0,64  
   89,04  


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu "Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą" 

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. IV ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.53 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. III ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.39 KB
Informacija apie vidutinį darbo užmokestį (2020 m. II ketvirtis) 2022-02-18 09:44:12 11.47 KB
21 priedas krūvio sandara forma 2022 m. 31.37 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbo apmokėjimo sistema 498.75 KB

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.45 - 10.30
 • 4. 10.40 - 11.25
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30