Darbo užmokestis

Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį (2023 m.)

Kvalifikacinė kategorija

Etatų skaičius

VDU- 1 etato

Ekspertas

4,53 2169,31

Metodininkas

31,19 1949,98

Vyresnysis mokytojas

3,60 1824,70

Mokytojas

4,83 1653,70

Direktorius

1  

Pavaduotojas

2,5 3195,67

Psichologas

1,5 2032,98

Socialinis pedagogas

1,5 2075,76

Specialusis pedagogas

2,5 1988,34

Logopedas

2,5 2243,00

PUG pedagogas

1  

Mokytojo padėjėjas

10,25 1209,02

Bibliotekininkas

1  

Kompiuterijos inžinierius

1,5 2297,10

Ūkvedys

1  

Raštinės administratorius

1  

Laborantas

0,5  

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

2 1226,67

Sekretorius

1  

Rūbininkas

1  

Valytojas

10 840,00

Darbininkai

2 840,00

Kiemsargis

1  

Duomenų bazių administratorius

0,5  
Karjeros specialistas 0,64  
   90,04  


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu "Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą" 

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
21 priedas krūvio sandara forma 2022 m. 31.37 KB
Raseinių Šaltinio progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-04-09 11:27:47 95.76 KB

Atnaujinta: 2024-04-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.50 – 09.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.