UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda

Komandos vadovė – Vaiva Zubrickienė, direktorė
Nariai:
Violeta Bakutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - už atnaujinto UT kvalifikacijos
situacijos analizę ir poreikio duomenų surinkimą, veiksmų plano atnaujinto UT įgyvendinimui
parengimą;
Daura Giedraitienė, dailės mokytoja, - už atnaujinto UT ugdymo aplinkų poreikio analizę
ir pasiūlymų pateikimą;
Aušra Gudžiūnienė, logopedė, - už įtraukiojo ugdymo organizavimą, mokinių SUP poreikių
vertinimą ir ugdymo pritaikymo dokumentų rengimą, kaupimą, saugojimą bei mokyklos
bendruomenės suinteresuotų narių supažindinimą su jais, pasiruošimą įgyvendinti vaiko raidos aprašo
nuostatas;
Lijana Ivoškienė, anglų kalbos mokytoja, užsienio kalbos mokytojų metodinės grupės
pirmininkė, - už ugdymo priemonių poreikio atnaujinto UT įvertinimą ir plano sudarymą joms įsigyti;
Jonas Janušas, istorijos mokytojas, - už atnaujinto UT pasiruošimo proceso stebėseną;
Vaida Plučiuvienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojų metodinės grupės pirmininkė, - už veiksmų plano atnaujinto UT įgyvendinimui parengimą;
Jolita Marcinkienė, pradinių klasių mokytoja, - už ugdymo priemonių poreikio atnaujinto
UT įvertinimą ir plano sudarymą joms įsigyti;
Regina Malinauskienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, - už atnaujinto UT
įgyvendinimo ir koordinavimo komandos susitikimų protokolavimą ir atnaujinto UT pasiruošimo
progimnazijoje situacijos analizę;
Jolanta Stankaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - už atnaujinto UT pasiruošimo
progimnazijoje situacijos analizę, veiksmų plano atnaujinto UT įgyvendinimui parengimą, už
komunikacijos ir socialinės partnerystės plano parengimą;
Liuba Vaigauskienė, pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės
pirmininkė, - už UTA pasiruošimo proceso stebėseną;
Mindaugas Zybartas, kūno kultūros mokytojas, fizinio ugdymo, menų ir technologijų
mokytojų metodinės grupės pirmininkas, - už UTA ugdymo aplinkų poreikio analizę ir pasiūlymų
pateikimą;
Linutė Žurkauskienė, geografijos mokytoja, dorinio ugdymo, gamtos, socialinių ir tiksliųjų
mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, - už UTA pasiruošimo progimnazijoje situacijos
analizę. 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30