Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybos nariai yra progimnazijos 5-8 klasių deleguoti atstovai. Tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirti mokytojai: Raimundas Elzbergas, Kristina Vileišienė

Mokinių tarybos nariai 2021 m. m. - 2022 m. m. 

Nr. Nario vardas, pavardė Atstovaujama klasė
1. Astrėja Vaitkevičiūtė
Adrijana Špokaitė
Meda Piekutė
5a
2.  Agnieška Aukštakytė
Barbora Tautvydaitė
5b
3. Vakarė Lukminaitė
Ema Kavaliauskaitė
Rusnė Gylytė
Miglė Šebelskytė
5c
4. Kamilė Norkutė
Tautvydas Urbonas
Jonė Matusevičiūtė
Ema Petrauskaitė
6a
5. Tolvydė Litvinaitė
Samanta Saročkaitė
6b
6. Justas Valinčius
Miglė Puskepalytė
6c
7. Medėja Vaitkevičiūtė
Elzė Rauličkytė
Astijus Bičiulaitis
7a
8. Ieva Bataitytė
Dominykas Tamavičius
Kostas Vyšniauskas
Eisra Juškaitė
Gabija Paulauskaitė
7b
9. Deivydas Jonaitis
Ugnė Butkutė
Mėja Gudžiūnaitė
7c
10. Urtė Kutkaitytė
Adrija Šatkauskaitė
8a
11. Orinta Šarkanaitė
Taučaitė Karolina
Nauris Vecrumba
Dominykas Daugėla
8b
12. Kristijonas Bulota
Ieva Gudžiūnaitė
Ūla Stankutė
8c

Mokinių tarybos funkcijos:

 1. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį: vykdo projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt.
 2. Puoselėja mokyklos tradicijas, padeda organizuoti bendrus mokyklos renginius.
 3. Rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 4. Teikia siūlymus administracijai dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir drausminimo priemonių.
 5. Bendradarbiauja gerinant progimnazijos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais.
 6. Padeda progimnazijos mokytojams vykdyti mokinių žalingų įpročių ir kitas prevencines programas; skatina mokinius aktyviai jose dalyvauti.
 7. Reikalui esant, gina mokinių teises, padeda spręsti iškilusias problemas.
 8. Viešai skelbia informaciją apie tarybos veiklą, jos priimtus sprendimus.
 9. Bendradarbiauja su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis.
 10. Atsiskaito už veiklą visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.
 11. Deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15