Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybos nariai yra progimnazijos 5-8 klasių deleguoti atstovai. Tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirta pavaduotoja ugdymui N. Lukoševičienė.

Mokinių tarybos nariai 2023 m. m. - 2024 m. m. 

Nr. Nario vardas, pavardė Atstovaujama klasė
1.

Vėjūnė Viršilaitė
Smiltė Žagužauskaitė

5a
2.  Justas Jocius
Ugnė Klimaitytė
5b
3. Naidas Veryga
Inesa Mockutė
5c
4.

Viltė Kuncaitė
Ela Vozgirdaitė

6a
5.

Adrija Petrokaitė
Kamilė Ačaitė
Elzė Lukoševičiūtė

6b
6.

Greta Pranytė
Gabrielė Pašvenskaitė

6c
7. Gabrielius Bartusevičius
Luna Maslauskaitė
7a
8. Augustė Savickaitė
Barbora Tautvydaitė
Agnieška Aukštakytė
7b
9. Ugnė Markelevičiūtė
Miglė Šebelskytė
Vytautė Kantautaitė
7c
10. Ema Petrauskaitė
Jonė Matusevičiūtė
Viltė Žukauskaitė
8a
11. Rusnė Stoškutė
Greta Sereikaitė
8b
12. Justas Valinčius
Kamilė Gulbinaitė
Austėja Buziūtė
8c

Mokinių tarybos funkcijos:

 1. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį: vykdo projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt.
 2. Puoselėja mokyklos tradicijas, padeda organizuoti bendrus mokyklos renginius.
 3. Rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 4. Teikia siūlymus administracijai dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir drausminimo priemonių.
 5. Bendradarbiauja gerinant progimnazijos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais.
 6. Padeda progimnazijos mokytojams vykdyti mokinių žalingų įpročių ir kitas prevencines programas; skatina mokinius aktyviai jose dalyvauti.
 7. Reikalui esant, gina mokinių teises, padeda spręsti iškilusias problemas.
 8. Viešai skelbia informaciją apie tarybos veiklą, jos priimtus sprendimus.
 9. Bendradarbiauja su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis.
 10. Atsiskaito už veiklą visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.
 11. Deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!