Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybos nariai yra progimnazijos 5-8 klasių deleguoti atstovai. Tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirti mokytojai: Raimundas Elzbergas, Kristina Vileišienė

Mokinių tarybos nariai 2022 m. m. - 2023 m. m. 

Nr. Nario vardas, pavardė Atstovaujama klasė
1.

Viltė Kuncaitė
Lukrecija Kazlauskytė

5a
2.  Adrija Petrokaitė
Augustė Danieliūtė
Gabija Rašimaitė
Kamilė Ačaitė
5b
3. Kostas Elzbergas
Emilė Lukšaitė
5c
4.

Luna Maslauskaitė
Gabrielius Bartusevičius

6a
5.

Barbora Tautvydaitė
Agnieška Aukštakytė
Enrik Vilkaitė

6b
6.

Vakarė Lukminaitė
Viktoras Girdžius
Miglė Šebelskytė

6c
7. Jonė Matusevičiūtė
Aistė Vasiliauskaitė
7a
8. Greta Sereikaitė
Rusnė Stoškutė
7b
9. Karina Kaminskaitė
Žygimantas Tarosas
Jusstas Valinčius
7c
10. Emilijus Milašauskas
Gustė Lakauskaitė
Kotryna Baltrušaitytė
8a
11. Ieva Bataitytė
Žygimantas Karpas
8b
12. Ignas Valinčius
Žemyna Bulotaitė
8c

Mokinių tarybos funkcijos:

 1. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį: vykdo projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt.
 2. Puoselėja mokyklos tradicijas, padeda organizuoti bendrus mokyklos renginius.
 3. Rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu mokykloje.
 4. Teikia siūlymus administracijai dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir drausminimo priemonių.
 5. Bendradarbiauja gerinant progimnazijos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais.
 6. Padeda progimnazijos mokytojams vykdyti mokinių žalingų įpročių ir kitas prevencines programas; skatina mokinius aktyviai jose dalyvauti.
 7. Reikalui esant, gina mokinių teises, padeda spręsti iškilusias problemas.
 8. Viešai skelbia informaciją apie tarybos veiklą, jos priimtus sprendimus.
 9. Bendradarbiauja su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis.
 10. Atsiskaito už veiklą visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.
 11. Deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.50 - 09.35
 • 3. 09.45 - 10.30
 • 4. 10.40 - 11.25
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30