Atestacinė komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos tikslai yra:

 • skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją;
 • sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai;
 • didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Atestacijos komisiją institucijoje sudaro

Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje
(atstovavimas)
Jolanta Stankaitienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui komisijos pirmininkė
Sigutė Beinorienė   progimnazijos tarybos atstovė
Albina Abromavičienė anglų kalbos mokytoja metodininkė mokytojų tarybos atstovas
Silva Bartusevičienė matematikos, informacinių technologijų ir fizikos mokytoja metodininkė mokytojų tarybos atstovė
Regina Jankauskienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė mokytojų tarybos atstovė
Reda Stulgytė matematikos mokytoja metodininkė mokytojų tarybos atstovė
Danutė Vizbarienė Raseinių r. savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
steigėjo atstovė

 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!