Atestacinė komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos tikslai yra:

 • skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti savo kompetenciją;
 • sudaryti sąlygas mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai;
 • didinti mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Atestacijos komisiją institucijoje sudaro

Vardas, pavardė Pareigos Pareigos komisijoje
(atstovavimas)
Jolanta Stankaitienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui komisijos pirmininkė
Sigutė Beinorienė   progimnazijos tarybos atstovė
Akvilė Daujotaitė anglų kalbos vyresnioji mokytoja progimnazijos tarybos atstovė
Jonas Janušas istorijos mokytojas ekspertas mokytojų tarybos atstovas
Aldona Kukulskienė technologijų mokytoja metodininkė mokytojų tarybos atstovė
Vaida Plučiuvienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė mokytojų tarybos atstovė
Danutė Vizbarienė Raseinių r. savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
steigėjo atstovė

 

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15