Erasmus+ projektas „Pozityvaus ugdymo ir socio-emocinių įgūdžių stiprinimas sėkmingai mokinio brandai“

Progimnazijos viena iš vystymosi krypčių - socialinė emocinė (SE) gerovė, į kurią įeina ir solidarių, ir bendruomeniškų santykių stiprinimas, veikimas kartu, emociškai saugi aplinka, socialinių emocinių įgūdžių stiprinimas bendruomenėje. Mokykla ieško galimybių ir tinkamos pastiprinančios aplinkos tobulėti, siekia stiprinti savo žinias, kompetencijas bei įgūdžius SEU srityje.

Rugsėjo mėnesį progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė su NA Švietimo mainų paramos fondu pasirašė dotacijos sutartį pagal  Erasmus+ programą projekto „Pozityvaus ugdymo ir socio-emocinių įgūdžių stiprinimas sėkmingai mokinio branda“ veikloms įgyvendinti.

Šio projekto tikslai:

Skatinti mokytojų ir mokinių supratimą apie emocinį intelektą ir jo svarbą žmogaus ugdymui/si ir suteikti žinių, kompetencijų, priemonių plėtoti socio-emocinius įgūdžius ugdymo procese;

Stiprinti mokytojų kompetencijas SEU srityje, kad būtų galima integruoti SEU į ugdymo procesą ir taikyti SEU praktines veiklas mokyme, užtikrinant atnaujintų mokymo programų kokybišką įgyvendinimą;

Stiprinti mokyklos administracijos atstovų kompetencijas ir atnaujinti žinias pozityvaus ugdymo, UDL taikymo ir tvarių socio-emocinio ugdymo pokyčių planavime ir SEU praktikų diegime.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30