Erasmus+ projektas "Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus" (InCrea+)

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, o menai ne tik suteikia idealų pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatina mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprina visų mokinių augimą mokantis bei asmenybės raidą, tačiau ir skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją. 
Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai, kurių pagrindinė atsakomybė dalyvauti mokymuose, ištestuoti metodinę medžiagą, pritaikyti siūlomas projekte veiklas mokykloje kartu su mokiniais, duoti grįžtamąjį ryšį, bendradarbiauti bei viešinti projektą, prisijungė  prie tarptautinio InCrea+  (Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus) projekto (angl. INclusive CREAtivity through Educational Artmaking). Tai puiki proga įsilieti į projektą, sužinoti daugiau apie įtraukųjį ugdymą, meninių veiklų galimybes įtraukiojo ugdymo stiprinime, bendrauti ir bendradarbiauti.
Projektas InCrea+ siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu.
Projekto partneriai 7 institucijos iš 6 Europos šalių (Lietuvos, Italijos, Turkijos, Ispanijos, Bulgarijos, Rumunijos). Projektą koordinuoja Kauno Juozo Grušo meno gimnazija ir projekte bendradarbiauja daugiau kaip 50 institucijų (mokyklų, neformalaus ugdymo institucijų, kultūros centrų, meno institucijų) per visas partnerines šalis.
Projekto uždaviniai:
•    Mokytojų gebėjimų ir kompetencijų įtraukiojo ugdymo aplinkoje stiprinimas;
•    Naujų įgūdžių ir kompetencijų suteikimas kultūriniam ir kūrybiniam sektoriui, kuriuo tikimasi formuoti galimybes kurti naujas darbo vietas artimiausioje ateityje dabarties ir ateities šio sektoriaus profesionalams;
•    Skatinimas socialiai įtraukti vidurinės mokyklos moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, moksleivius iš mažumų grupių bei iš žemų pajamų šeimų (orientuojantis į 5–9 klases);
•    Mokslo resursų, medžiagos, veiklų ir mokymosi modulių kūrimas, kuriais būtų puoselėjami kūrybingumas, kultūra, tarpkultūrinė komunikacija bei gerovė;
•    Skatinimas menų specialistams, švietimo sistemos ekspertams bei mokytojams ieškoti galimų bendravimo erdvių.
Daugiau apie projektą rasite: https://increaplus.eu/lt/pradzia 
Socialinis InCrea+ projekto tinklas: https://www.facebook.com/InCreaplus 
 

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.45 – 15.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.