Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos susirinkimas (2023-02-09)

  • Paskelbė : Žydrūnas Kapočius
  • Paskelbta: 2023-02-17
  • Kategorija: Pranešimai

Vasario 9 d. progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio (AUT) įgyvendinimo ir koordinavimo  komanda rinkosi į multifunkcinį centrą aptarti klausimus, susijusius su AUT diegimu.

Mokyklos direktorė Vaiva Zubrickienė pristatė medžiagą iš O. Saranienės 10 val. mokymų „Į kompetencijų ugdymą ir mokinių įtrauktį orientuotos ugdomosios veiklos planavimas, įgyvendinimas ir kolegialus tobulinimas“, kuriuose dalyvavo kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Bakutiene. Lektorė pabrėžė, kad sėkmingai diegiant AUT labai svarbus yra mokinio pažinimas. Didelė sėkmės garanto dalis yra savalaikiai priimami sprendimai, pamokos studija, besimokantys mokyklų tinklai, kolegialaus ryšio teikimas, ugdymo turinio planavimo tinklai. Direktorė priminė, kad dar kartą  turime išsinagrinėti Vaiko raidos aprašą, BP įvadą, leidinį „Įtraukties link“. Pasitarimo metu buvo keliami klausimai: kaip spręsime vertinimo, vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo klausimus. Diskutuota apie mokinio potencialą ir jo panaudojimo galimybes, ugdymo metodų taikymą, informacijos pamokoje pateikimo būdus. Aptarti leidyklų „Šviesa“ ir „Baltos lankos“ vadovėliai bei jų įsigijimo poreikis bei galimybės. AUT įgyvendinimo ir koordinavimo komandos nariams buvo priminta apie įsipareigojimą pravesti pamokas, ugdant pasirinktą kompetenciją ir pasikviečiant į jas kolegas. AUT įgyvendinimo ir koordinavimo komandos nariai buvo informuoti apie naujų stebėsenos rodiklių kūrimą AUT srityje.

Direktorė Vaiva Zubrickienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas