Mokyklos garbės nariai

 • Arvydas Bradulskis – už mokyklos pradžių pradžią, už bendruomenės sutelkimą, tvirtus, pilietinius įsitikinimus, aukštą moralę ir žmogiškumo pradą, pasėtą mokykloje.
 • Julė Marijona Kobienė – už ilgametį triūsą ugdant mažą žmogų – metai iš metų, diena iš dienos, už tikėjimą vaiko skrydžiu, už kūrybinius sumanymus, už tvirtą etikos ir estetikos pagrindų formavimą mokiniams.
 • Raimondas Juzikis – už nuoširdų palaikymą kuriant ir puoselėjant mokyklos gamtosaugines tradicijas, už aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime, už gebėjimą uždegti pokyčiams.
 • Viktorija Kenstavičienė – už nuolatinę ir nuoširdžią pagalbą mokyklai, už idėjų generavimą ir jų įgyvendinimą kuriant ir formuojant mokyklos įvaizdį, už skatinimą nenurimti, ieškoti ir kurti, už pasiaukojamą vadovavimą mokyklos tarybai.
 • Jadvyga Damkevičienė - už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą, už idėjas, kurios suformavo naujas mokyklos veiklos formas, už gebėjimą suprasti kiekvieną ugdytinį ir jam padėti.
 • Liucija Aranauskaitė – už pareigingumą, atsakomybės jausmą, už garbingo lietuvių kalbos mokytojo vardo garsinimą, už pagarbą kiekvienam: mažam ir dideliam.
 • Rūta Jankauskienė – už didelę meilę savo profesijai ir anglų kalbai, už toleranciją, už pirmuosius ryšius su užsienio partneriais, už ryškų indėlį formuojant mokyklos įvaizdį.
 • Loreta Ševeliova – už ilgametį, kūrybinį darbą, už pagarbą ir Sokratui, ir XXI a. žmogui, už filosofinės išminties ir žmogiškųjų vertybių perdavimą mokyklos bendruomenei, už idėjas, kurios suformavo naujas mokyklos veiklos formas.
 • Genė Sakalauskienė – už ilgametį kūrybingą ir nuoširdų darbą, aktyvią gamtosauginę veiklą, kolektyvo telkimą ir rūpinimąsi juo, už užkrečiantį optimizmą ir energiją.
 • Mingaudas Tamaliūnas – už nuoširdžią paramą ir pagalbą mokyklai, už vadovavimą mokyklos tėvų komitetui, už indėlį telkiant mokyklos bendruomenę, siekiant išlaikyti Šaltinio vidurinės mokyklos statusą.
 • Ona Šapalienė - už nuoširdų ilgametį, kūrybingą darbą, už didelę meilę profesijai, už požiūrį, kad nėra neįmanomų dalykų ir jų įgyvendinimą dirbant su vaikais.
 • Ingrida Budraitienė, Saulius Kelertas, Diana Vaitmonienė, Virginijus Vaitmonas - už Šaltinio vidurinei mokyklai iškovotą paskutiniąją - XXIII laidą.
 • Kęstutis Savickas - už aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime, už nuoširdžią paramą ir pagalbą mokyklai, materialinės paramos inicijavimą, už gebėjimą savo pavyzdžiu uždegti kitus tėvelius.
 • Valdonė Balčaitienė - už devyniolika kūrybingų metų mokykloje, už gražias Rugsėjo 1 -osios šventes, už devyniolika įspūdingų Šimtadienių, už kūrybinių sumanymų įgyvendinimą, kuriant ir puoselėjant mokyklos įvaizdį bei tradicijas, už kiekvieno bendruomenės nario skatinimą nenurimti, ieškoti ir kurti. 
 • Petras Vežbavičius - už ilgametį, profesionalų darbą, pagarbą vaikui ir išugdytą meilę fizikai, už sąmojingas interpretacijas per pamokas, už nesibaigiančią kinetinę energiją, už įvaldytą pagreitį ir greitį mokyklos erdvėse ir gebėjimą laviruoti tarp elektronų, protonų ir neutronų.
 • Birutė Vežbavičienė - už ilgametį pedagoginį darbą, už gimtosios kalbos puoselėjimą ir žmogiškųjų vertybių formavimą bei perdavimą mokiniams, už nuoširdžią pagalbą kolegoms. 
 • Lolita Stalioraitienė - už labai atsakingą požiūrį į darbą, už netradicinį ir profesionalų požiūrį į vokiečių kalbos sklaidą ir gerosios patirties pasidalijimą rajone ir šalyje, žmoniškųjų vertybių formavimą ir perdavimą mokiniams, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su kolegomis.
 • Reda Kunickienė - už netradicinį požiūrį į socialinę partnerystę ir nuolatines bendradarbiavimo iniciatyvas;
  Už vektoriaus nuorodą į emociškai intelektualios aplinkos formavimą progimnazijoje;  už nuolatinį skatinimą vaikščioti tik saulėtoje ugdymo gatvės pusėje; už gebėjimą pastebėti, padrąsinti ir uždegti; už nuolatinį tikėjimą, kad galime būti ant priešakinės bangos; už mintis, kurios padeda atsiverti naujoms galimybėms; už mokymą žingsniuoti valso ritmu.
 • Mindaugas Zybartas – už entuziazmą ir nuoširdumą plėtojant mokyklos sportinę veiklą, rezultatyvius sportininkų pasiekimus, olimpizmo idėjų puoselėjimą, už tikėjimą mokiniais ir nepakartojamą pergalės skonį, kurį jaučiame drauge, už šilumą ir tarpasmeninį santykį su kolegomis.
 • Virginija Masaitienė – už Šaltinio bibliotekos vertės kūrimą ir jos vaidmens didinimą, už profesionalų veiklų plėtojimą, už bendravimo erdvės nuoširdų kūrimą, už nuveiktus reikšmingus darbus bibliotekos veikloje bei gilų prasmės suvokimo pėdsaką šaltiniečių širdyse.  
 • Liuda Janušienė - už etnokultūros puoselėjimą, už netikėtų renginių idėjų ir naujų mokyklos tradicijų kūrimą, už savitą žemaitišką šmaikštumą ir žodžio taiklumą, už gilaus teisingumo pajautimą, už gebėjimą ugdyti mokinių tikėjimą savimi.
 • Liubovė Kisielienė - už ilgametį ir atsakingą pedagoginį darbą, už meilę matematikai ir jos profesionalų bei kūrybišką puoselėjimą, už mokinių matematinių gebėjimų ugdymą, jų sėkmingą parengimą rajoniniams ar respublikiniams renginiams,- už žmogiškųjų vertybių formavimą ir perdavimą mokiniams, - už palaikantį ir įkvepiantį bendravimą su kolegomis.
 • Virginija Tamošaitienė - už tikėjimą gimtojo žodžio galia; už nuolatines gėrio paieškas mokykloje; už taiklų, gražų žodį mokiniams ir kolegoms; už prasmingus renginius.
Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!