Neformalus švietimas

Neformaliojo švietimo nemokami būreliai 2023–2024 m. m.

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas

Mokytojo pavardė, vardas

Vieta

 

1-4 klasių mokiniams

1.

Karpiniai, origamis

Barauskienė Rita

72 kabinetas

 

2.

Krepšinis

Elzbergas Raimundas

Sporto salė

 

3.

Lauko tenisas

Elzbergas Raimundas

Sporto salė

 

4.

Šaškės

Globys Arvydas

90 kabinetas/laisvalaikio erdvė

 

5.

Stalo tenisas

Globys Arvydas

Laisvalaikio erdvė/sporto salė

 

6.

Žaidimų sūkury

Kapočius Žydrūnas

Mažoji sporto salė/stadionas

 

7.

Vokalinis ansamblis

Krivickas Ričardas

59 kab.

 

8.

Pramoginių šokių būrelis (laikinai nedirbanti)

Lendzevičienė Brigita

Aktų salė

 

9.

Žaidžiame ir mokomės anglų kalbos Zybartė Ilona 3 kab.

 

10.

Futbolas Zybartas Mindaugas Sporto salė, stadionas

 

11.

Pasakų skrynelė

Kubilienė Aida

62 kab.

 

12. Jaunieji ekonomistai Kalpokienė Regina 69 kab.  
13. Vokiečių kalba su zuikiu Hansu Guščikaitė Aida Aktų salė  
14. Kūrybinės dirbtuvės Giedraitienė Daura 79 kab.   
15. Kvėpuok, judėk, atsipalaiduok Stulgytė Reda Aktų salė  
16. Informatika Krištopaitienė Rita Išmanioji klasė/38 kab.  
17. Informatika Latvienė Raimonda Išmanioji klasė/38 kab.  
18. Informatika Krivickienė Rima 63 kab.  
19. Informatika Čepauskienė Aušra 89 kab.  

5-8 klasių mokiniams

20.

Krepšinis

Elzbergas Raimundas

Sporto salė

 

21.

Jaunieji šauliai

Elzbergas Raimundas

Sporto salė

 

22. Stalo tenisas Globys Arvydas Laisvalaikio erdvė, sporto salė  
23. Šaškės Globys Arvydas 90 kabinetas/laisvalaikio erdvė  
24. Vokalinis ansamblis Krivickas Ričardas 59 kab.  
25. Choreografijos būrelis (laikinai nedirbanti) Lendzevičienė Brigita Aktų salė  
26. Jaunių tautinių šokių būrelis Turčinskas Rimantas Aktų salė  
27. Fizinis aktyvumas Zybartas Mindaugas Sporto salė  
28. Jaunieji gidai ir žygeiviai Zmitra Arnas

75 kabinetas, Raseinių miesto teritorija

(išvykos po Raseinių r. gali vykti ir kitomis savaitės dienomis)
 
29. Kūrybinės dirbtuvės Giedraitienė Daura 79 kab.  

 

Atsižvelgiant į neformaliojo švietimo ypatumus, veikla:

 • Vykdoma aplinkose, kurios padeda įgyvendinti neformaliojo švietimo tikslus; sporto salėje, stadione, aktų salėje ir kt. 
 • Neformaliojo švietimo veiklai įgyvendinti valandos skirtos atsižvelgus į veiklos pobūdį, periodiškumą, trukmę. Valandos nustatomos mokslo metams kiekvienai ugdymo programai.
 • Mokykla mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, juos tikslina mokslo metų pradžioje ir siūlo neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgus į bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, tvirtinamus švietimo, mokslo ir sporto ministro.

Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybės aprašymas 2022-06-01 17:46:42 28.57 KB
NŠ 2023-2024 m. m. tvarkaraštis (2024-01-15) 2024-01-18 10:20:24 25.82 KB

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!