Bendradarbiavimas

Sėkmingai kuriamas partnerystės tinklas su miesto lopšeliais-darželiais „Liepaitė“, „Saulutė“, bendrose projektinėse veiklose aktyviai dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pedagogai, pradinių klasių mokiniai, kūno kultūros mokytojai, organizuotos ir vykdomos veiklos, kurios ugdo mokinių sportines, pažintines kompetencijas.

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, susitarta dėl metodinės veiklos sklaidos, vertinimo tvarkų lyginamosios analizės vykdymo, aptarti mokinių pažangos vertinimo klausimai, numatyti bendri metodiniai, kvalifikaciniai renginiai.

Su VšĮ Raseinių  technologijos ir verslo mokykla bendradarbiaujama siekiant užtikrinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo tęstinumą, dėl darbuotojų ir mokinių bendrų projektų, susijusių su švietimo veiklomis vykdymo, pasinaudojimo mokyklos Tiru (šaudykla) pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį, dalyvaujama bendruose renginiuose.

Sukurtas partnerystės tinklas su respublikos Šaltinio vardo mokyklomis - Alytaus Šaltinių progimnazija, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija,  Tauragės „Šaltinio“ progimnazija. Bendruomenės nariai  aktyviai dalyvauja partnerystės tinklo veikloje, sėkmingai įgyvendina partnerystės projektus, kurie suteikia mokiniams galimybę bendrauti, plėsti akiratį, vertinti ir įsivertinti, ugdyti socialines ir komunikavimo kompetencijas.

Su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba,  VšĮ Pozityvaus ugdymo institutu rengiamos bendros kvalifikacijos tobulinimo programos, vykdomi tyrimai, dalijamasi mokyklos gerosios veiklos patirtimi, bendradarbiaujama, sprendžiant mokinių psichologines, socialines emocines, mokymosi problemas, organizuojamas mokyklos bendruomenės narių emocinio intelekto bei socialinių emocinių kompetencijų lavinimas. 

Progimnazija sėkmingai bendradarbiauja su Dubysos regioninio parko direkcija, Raseinių  miškų urėdija, Raseinių krašto istorijos muziejumi, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka, Raseinių rajono kultūros centru, VšĮ „Atrask Raseinius“, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“. Kartu organizuojamos edukacinės programos, įgyvendinami projektai. Mokinių dalyvavimas gamtosauginėse, kultūrinėse, pažintinėse, edukacinėse veiklose jiems suteikia galimybę lavinti  pažintinius gebėjimus, domėtis kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldu,  menu, ugdytis bendražmogiškąsias kompetencijas.

Siekiant mokinių užimtumo plėtojimo ir kryptingų veiklų organizavimo formų įvairovės didinimo, bendradarbiaujama su Raseinių kūno kultūros ir sporto centru, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Raseinių rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyba, Lietuvos Šaulių sąjunga. Vykdomos sportinės varžybos, organizuojamos bendros edukacinės programos ugdo  pilietišką, drausmingą, savarankišką, fiziškai aktyvų, sveiką gyvenseną propaguojantį ir savimi pasitikintį jaunimą.

Su Kauno technologijos universitetu, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra  bendradarbiaujama, siekiant identifikuoti  ir vystyti mokinių gabumus, mokslo integracijos bei glaudesnio studijų ir bendrojo ugdymo sąlyčio. Mokytojams suteikiama dalykinė ir metodinė parama, vedami užsiėmimai, mokomieji renginiai mokiniams, sudarytos sąlygos susipažinti su universiteto studijų ir mokslinių tyrimų infrastruktūra

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!