Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas - padeda mokiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais asmenimis.

Jei susidūrei su problema, turi klausimų ar tiesiog nori pasikalbėti – esi labai laukiamas 11 kabinete!

Socialine pedagoge progimnazijoje dirba

Beata Vaičekauskienė Socialinė pedagogė metodininkė

Specialistė dirba 11 kabinete

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

7.30–14.30

12.00–12.30

7.00–7.30/14.30–18.30

Antradienis

7.30–14.30 12.00–12.30 7.00–7.30/14.30–18.30

Trečiadienis

7.30–15.00 12.00–12.30 7.00–7.30/15.00–18.36

Ketvirtadienis

7.30–15.00 12.00–12.30 7.00–7.30/15.00–18.30
Penktadienis 7.30–13.24 12.00–12.30 7.00–7.30/13.24–17.24

Kontaktai Telefonas +370 678 81 304

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • dirba su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas);
 • atlieka prevencinį darbą, organizuoja projektinę veiklą;
 • teikia pagalbą tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolat bendradarbiauja sprendžiant iškilusias problemas;
 • bendradarbiauja su mokytojais, klasių vadovais, sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos mokinio socializacijos, sėkmingos adaptacijos progimnazijoje;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės ir kitų Progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • atstovauja vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai;
 • bendradarbiauja su socialiniais partneriais;
 • palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
 • teikia individualią ir grupinę socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams.

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais;
 • Nori padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones gimnazijoje.

Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė-pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.
Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!