Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos susirinkimas

Lapkričio 15 d. atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos nariai susirinko į pasitarimą, kuriame direktorė Vaiva Zubrickienė pristatė atnaujinto ugdymo turinio diegimo Raseinių Šaltinio progimnazijoje veiksmų ir priemonių plano 2022-2024 m. projektą. AUT diegimo plane numatyta, kaip sudaryti sąlygas AUT diegimui: kvalifikacijos tobulinimas, reikiamų specialistų paieška, ugdymo priemonių bei aplinkų atnaujinimas.

Pagal numatytus plano uždavinius buvo aptartos jų įgyvendinimo priemonės, terminai, pasiskirstyta atsakomybėmis bei numatyti siektini rezultatai. Daugiausia diskutuota apie AUT diegimo proceso stebėseną ir rodiklius bei mokytojo pasirenkamą ugdymo turinį. Aptarta, kokias progimnazijoje tvarkas ir aprašus reikia peržiūrėti ir atnaujinti, ruošiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Buvo aptarti mokinių vertinimo aspektai. Bendru sutarimu buvo pritarta atnaujinto ugdymo turinio diegimo Raseinių Šaltinio progimnazijoje veiksmų ir priemonių planui 2022-2024 m., kurio tikslas – sėkmingai pasiruošti AUT įgyvendinimui progimnazijoje. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stankaitienė komandos nariams pristatė atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komunikacijos ir socialinės partnerystės plano 2022-2023 m. m. projektą, kuris padėtų užtikrinti savalaikę informacijos sklaidą visai mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams.

Aptarta, kokiu dažnumu ir kaip informacija apie pasiruošimą AUT įgyvendinimui bus teikiama mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams. Bendru sutarimu buvo pritarta progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo komunikacijos ir socialinės partnerystės planui 2022-2023 m. m.

Direktorė Vaiva Zubrickienė informavo komandos narius apie patikslintą išvykos į Telšių „Kranto“ progimnaziją datą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Stankaitienė pasiūlė pasisemti patirties pas kolegas pakviesti visus AUT įgyvendinimo ir koordinavimo komandos narius bei metodinių grupių pirmininkus.

Autorius:
Vaiva Zubrickienė

Nuotraukos:
V. Zubrickienė, J. Stankaitienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas