Paskatinimai ir apdovanojimai

2020 - 2021 m. m.

Mero padėkos raštas Aušrai Gudžiūnienei, Raseinių Šaltinio progimnazijos logopedei metodininkei, už  sistemingą ir kryptingą pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrystę su mokinių tėvais, gerosios darbo patirties sklaidą rajone ir respublikoje;

Mero padėkos raštas Ričardui Krivickui, Raseinių Šaltinio progimnazijos muzikos mokytojui metodininkui, už bendruomenės telkimą įgyvendinant projektą „Laisvės dainas suka vėjo malūnėliai“, meninės kultūros puoselėjimą, progimnazijos vardo garsinimą rajone;

Mero padėkos raštas Aldonai Kukulskienei, Raseinių Šaltinio progimnazijos technologijų mokytojai metodininkei,  už  projekto „Trispalvė Žemaičiui“ idėjos įgyvendinimą, kūrybinių ir pilietinių vertybių puoselėjimą, bendruomenės telkimą minint valstybines šventes, progimnazijos vardo garsinimą rajone ir respublikoje;

Mero padėkos raštas Jolitai Marcinkienei, Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei, už svarų indėlį ugdant mokinių kūrybiškumą, socialines, emocines kompetencijas organizuojant ir vykdant edukacinę dieninę vasaros stovyklą „Keliauk, pamatyk, atrask“, gerosios darbo patirties sklaidą rajone ir respublikoje;

Mero padėkos raštas Virginijai Tamošaitienei, Raseinių Šaltinio progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  už meninės kultūros puoselėjimą, iniciatyvumą, kūrybiškumą organizuojant renginius, progimnazijos bendruomenės telkimą kultūrinei veiklai, gerosios darbo patirties sklaidą rajone ir respublikoje;

Mero padėkos raštas Beatai Vaičekauskienei, Raseinių Šaltinio progimnazijos vyresniajai socialinei pedagogei,  už sistemingą ir kryptingą pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrystę su mokinių tėvais, gerosios darbo patirties sklaidą rajone ir respublikoje;

Mero padėkos raštas Liubai Vaigauskienei, Raseinių Šaltinio progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai ekspertei,  už inovatyvių STEAM grįsto mokymo (si) idėjų įgyvendinimą, gerosios darbo patirties sklaidą rajone ir respublikoje;

Mero padėkos raštas Arnui Zmitrai, Raseinių Šaltinio progimnazijos istorijos vyresniajam mokytojui,  už projekto „Trispalvė Žemaičiui“ įgyvendinimą, pilietinių vertybių puoselėjimą organizuojant turistinę stovyklą „Trijų kraštiečių pėdomis: Stanevičius, Maironis, Šivickis“;

Atnaujinta: 2024-02-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 09.45 – 10.30
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.50 – 09.35
 • 3. 09.45 – 10.30
 • 4. 10.40 – 11.25
 • 5. 11.50 – 12.35
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30