Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, o menai ne tik suteikia idealų 
pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatina mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprina visų mokinių 
augimą mokantis bei asmenybės raidą, tačiau ir skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų 
sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją. 
Mūsų mokykla kaip asocijuoti partneriai, kurių pagrindinė atsakomybė dalyvauti mokymuose, 
ištestuoti metodinę medžiagą, pritaikyti siūlomas projekte veiklas mokykloje kartu su mokiniais, 
duoti grįžtamąjį ryšį, bendradarbiauti bei viešinti projektą, prisijungė prie tarptautinio InCrea+ 
(Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus) projekto (angl. INclusive CREAtivity 
through Educational Artmaking). Tai puiki proga įsilieti į projektą, sužinoti daugiau apie įtraukųjį 
ugdymą, meninių veiklų galimybes įtraukiojo ugdymo stiprinime, bendrauti ir bendradarbiauti. 
Projektas InCrea+ siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo 
metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu. 
Projekto partneriai 7 institucijos iš 6 Europos šalių (Lietuvos, Italijos, Turkijos, Ispanijos, 
Bulgarijos, Rumunijos). Projektą koordinuoja Kauno Juozo Grušo meno gimnazija ir projekte 
bendradarbiauja daugiau kaip 50 institucijų (mokyklų, neformalaus ugdymo institucijų, kultūros 
centrų, meno institucijų) per visas partnerines šalis. 
Projekto uždaviniai: 
1. Mokytojų gebėjimų ir kompetencijų įtraukiojo ugdymo aplinkoje stiprinimas; 
2. Naujų įgūdžių ir kompetencijų suteikimas kultūriniam ir kūrybiniam sektoriui, kuriuo 
tikimasi formuoti galimybes kurti naujas darbo vietas artimiausioje ateityje dabarties ir 
ateities šio sektoriaus profesionalams; 
3. Skatinimas socialiai įtraukti vidurinės mokyklos moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymo 
poreikių, moksleivius iš mažumų grupių bei iš žemų pajamų šeimų (orientuojantis į 5–9 
klases); 
4. Mokslo resursų, medžiagos, veiklų ir mokymosi modulių kūrimas, kuriais būtų puoselėjami 
kūrybingumas, kultūra, tarpkultūrinė komunikacija bei gerovė; 
5. Skatinimas menų specialistams, švietimo sistemos ekspertams bei mokytojams ieškoti 
galimų bendravimo erdvių. 
Daugiau apie projektą rasite: https://increaplus.eu/lt/pradzia 
Socialinis InCrea+ projekto tinklas: https://www.facebook.com/InCreaplus

Autorius:
V. Zubrickienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas