Darbo skelbimas

Darbo pobūdis: 
Ugdyti 5 – 8 klasių mokinius pagal technologijų bendrąją programą; 
Planuoti ugdomąją veiklą; 
Skatinti ir vertinti mokinių pažangą; 
Bendradarbiauti su mokinių tėvais, mokytojais. 
Reikalavimai: 
Turėti aukštąjį išsilavinimą (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti išklausęs švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka pedagoginį ir psichologinių žinių kursą; 
Turi būti baigęs taikomųjų darbų, darbų, buities kultūros ir technologijų ir (ar) dailės mokytojų rengimo programą ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją; 
Privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos apraše;  
Privalo mokėti lietuvių kalbą, būti nepriekaištingos reputacijos; 
Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo, mokymo(si) procesą; 
Gebėti numatyti konkrečius ugdymo tikslus ir uždavinius, planuoti ugdymo turinį; 
Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, taikyti švietimo naujoves. 
Siūlome: 
Galimybę augti ir tobulėti profesinėje srityje; 
Atlyginimas priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo; 
0,84 etato, 1267 val. /metams. 
Dokumentus prašome pateikti Raseinių Šaltinio progimnazijos administracijai iki  
2024 m. birželio 3 d. el. paštu: administracija@saltiniomokykla.lt 
Su atrinktais kandidatais susiseksime iki 2024 m. birželio 6 d. 
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas