Lietuvos Šaltiniečių draugystei – dešimt metų!

  • Paskelbė : Žydrūnas Kapočius
  • Paskelbta: 2024-03-06
  • Kategorija: Pranešimai

Kalbėdami apie mokyklas dažniausiai ieškome išskirtinumų, galimybių pažinti, atrasti ir mokytis iš geriausių patirčių. Prieš dešimt metų, 2014 metų kovo 5 dieną, bendradarbiavimo sutartį pasirašė penkios Lietuvos mokyklos iš Raseinių, Tauragės, Marijampolės, Panevėžio ir Alytaus, kurias sujungė bendras Šaltinio vardas. Reguliarūs mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių susitikimai sukūrė galimybes mokytis vieniems iš kitų ir tobulėti. Daug valandų praleista aptariant mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo galimybes, dalijantis patirtimi kaip sukurti geriausias įmanomas sąlygas mokytojui, kaip kurti stiprią bendruomenę. Veikiant kartu stiprėjo bendradarbiavimas, o veiklų įvairovė padėjo ugdytis socialines emocines, pažinimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, kultūrines kompetencijas, daug dėmesio skirta dalijimuisi patirtimis ugdant tiek mokinių, tiek mokytojų skaitmeninę kompetenciją, kuriant mokyklų edukacines erdves, stiprinant mokinių savivaldą. 

O draugystė prasidėjo nuo...futbolo, kai Raseinių Šaltinio tuomet dar pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojas Mindaugas Zybartas pasiūlė direktorei pakviesti Lietuvos mokyklų, turinčių Šaltinio/ių vardą, mokinių komandas pasivaržyti dėl sporto klubo „Šaltinėlis“ taurės. Vėliau respublikos šaltiniečiai keliavo „Pirmyn į praeitį“, tikrindami savo istorines žinias, susitikinėjo „Lyderių laike“, kartu organizavo konkursus, parodas. Mokytojų metodinės dienos, prasidėjusios pažintimi su kolegomis, jų darbu, dalijimusi patirtimi, peraugo į smagius draugų susitikimus. 

Ilgos ir produktyvios draugystės paslaptis – partneriškumas, visų mokyklų įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas veiklose, geranoriškumas ir atvirumas idėjoms, pasitikėjimas. 

Tad vakar, Šaltinio/ių vardą turinčių ugdymo įstaigų vadovai neatsitiktinai susitiko Raseinių Šaltinio progimnazijoje – prieš dešimt metų būtent čia viskas ir prasidėjo. 

Šia proga Raseinių rajono savivaldybės Meras sukvietė visas ugdymo įstaigų vadoves ir kiekvienai įteikė padėkas už bendradarbiavimo tvarumą, įkvepiančią partnerystę ir prasmingą veiklą, ugdant mokinių komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę, socialinę emocinę ir sveikos gyvensenos kompetencijas.

Po susitikimo su Meru ugdymo įstaigų vadovės aplankė neseniai visiems atidarytą Lyduvėnų tiltą, ant kurio simboliškai plazdenti išskleidė mokyklų vėliavas, taip dar kartą įtvirtindamos šią ilgametę bendrystę.

Grįžusios į progimnaziją įstaigų vadovės susitiko ir su Šaltinio progimnazijos pedagogais. Keletui buvo įteiktos direktorės padėkos už veiklas, kurias jie nuosekliai ir tvariai vykdė visus šiuos 10 metų.

Šiuo gražiu simbolišku susitikimu buvo paskelbtas šaltiniečių jubiliejinių susitikimų startas. Per šiuos metus vyks daugybė renginių, kurių metu galėsime dar daugiau bendrauti, bendradarbiauti, mokytis ir tobulėti.
 

Nuotraukos:
V. Zubrickienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas