Kai mokytojai mokosi, mokosi ir mokiniai

2024 m. balandžio 22-27 d. Raseinių rajono savivaldybės programos Erasmus+ konsorciumo atstovai dalyvavo  kursuose Nicoje. Kursai tema „Instructional Strategies to Address the Diverse Needs of All Students“ pasirinkti neatsitiktinai, nes šiuo metu daug girdime apie universalaus dizaino mokymo principus bei įtrauktį Lietuvos mokyklose. Taip pat vienas iš Rajono Savivaldybės administracijos projekto Erasmus+ plano tikslų yra: Remiantis stažuočių užsienio šalyse patirtimi atrasti ir pritaikyti patirtis rengiantis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui rajono mokyklose.

Kvalifikacijos kėlimo kursus organizavo Europass Teacher Academy, juos vedė Natalie Croome, universalaus dizaino ir pedagogikos vadovė, mokytoja, 36 metus dirbo klasės mokytoja, mokymo programų kūrėja, vertinimo specialiste ir mokyklos vadove tarptautinėse mokyklose. Pastaruosius metus organizuoja kursus švietimo darbuotojams, siekdama palengvinti jų darbą. Ji tvirtai įsitikinusi, kad kai mokytojai mokosi, mokosi ir mokiniai!

Kursuose dalyvavo mokytojai iš Švedijos, Estijos, Graikijos, Prancūzijos kuriems taip pat aktuali įtraukties tema, tai leido plačiau diskutuoti apie šią problemą europiniame kontekste. 

Kursuose aptartos sąvokas, susijusios su įtrauktimi ir universaliu dizainu, kalbėta apie tai, kad įtraukiąją praktiką galima apibrėžti kaip požiūrį ir metodus, kurie užtikrina, kad visi galėtų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje. Kaip reikia siekti, kad visi besimokantieji jaustųsi laukiami ir vertinami ir kad jiems būtų suteikta tinkama parama, padedanti ugdyti jų gabumus ir siekti tikslų.

Kai ugdymas iš tiesų yra įtraukus, jis gali būti naudingas visiems besimokantiesiems mokykloje. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau jiems nesuteikiama pakankama parama, kad mokiniai iš tiesų būtų įtraukti ir jų poreikiai pilnai patenkinami. Tai nėra įtrauktis, tai vadinama integracija.

Kursų dalyviai susipažindinti su universalaus dizaino principais ir gairėmis, kaip atpažinti ir priimti kitoniškumą, kaip organizuoti veiklas pamokose, kokie ugdymo(-si) metodai tinkami, kai kalbame apie universalaus dizaino ugdymo paradigmą. Mokytasi parengti pamokos planą, atsižvelgiant į įvairių poreikių ir mokymosi stilių vaikus, diskutuota apie galimus refleksijos, vertinimo ir įsivertinimo metodus. Įstrigo kursų lektorės išsakyta mintis, kad įtrauktis yra politinis, ne edukologinis sprendimas ir kad daug šalių jau grįžta prie specialiųjų mokyklų, nes bendrojo ugdymo mokyklose ne visada įmanoma užtikrinti tinkamas sąlygas visiems vaikams pagal jų gebėjimus ir poreikius.

Kursų metu buvo suplanuota ir kultūrinė programa: susipažinta su nuostabia Nicos architektūra, svarbiausiais istoriniais faktais, pasimėgauta Provanso skoniais ir kvapais.

Dabar yra svarbu įgytas žinias pritaikyti asmeniniu, mokyklos, rajono lygmeniu, užtikrinant mokinių ugdymą(-si) pagal jų galimybes ir poreikius.

Šis projektas finansuojamas Europos komisijos Erasmus+ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Autorius:
R. Ulvydienė, J. Stankaitienė, D. Vizbarienė ir A. Pagarauskaitė rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas