Startavo finansinio raštingumo skatinimo projektas „DigiFinEdu“

Startavus DigiFinEdu projektui, 2022 m. vasario 4 d. projekto partneriai susirinko į online susitikimą pasisveikinti, susipažinti bei  aptarti projekto tikslą, uždavinius, veiklas ir numatomus rezultatus. Susitikimo tikslas buvo detaliai pristatyti projekto administravimo bei finansines taisykles, atsakyti į iškilusius klausimus.  

Projektu „Finansinio raštingumo skatinimas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, naudojant žaidybinimą ir skaitmeninį istorijų pasakojimą“ (DigiFinEdu) siekiama padidinti pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių (9–12 m.) finansinį raštingumą „FinLit“, kad jie taptų finansiškai sumaniais suaugusiais. Siekiant šio bendro projekto tikslo, bus įgyvendinami šie 4 konkretūs uždaviniai:

  • „FinLit“ diegimo pradiniame ir pagrindiniame ugdyme skatinimas;
  • tėvų ir mokytojų kompetencijų mokant „FinLit“ tobulinimas;
  • tėvų įsitraukimo į savo vaikų ugdymo procesą didinimas;
  • supratimo apie „FinLit“ švietimo politiką ir strategijas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu didinimas.

Susitikimo metu visos partnerinės institucijos prisistatė, išryškino savo patirtis finansinio raštingumo ugdymo srityje, pasidalino įžvalgomis bei iššūkiais.

Buvo detaliai pristatytas projektas ir aptartos artimiausios veiklos bei jų įgyvendinimo terminai. Taip pat atsakyta į praktinius klausimus, susijusius su vasario 24-25 d. organizuojamu „DigiFinEdu“ partnerių susitikimu, kuris vyks Raseiniuose, Lietuvoje (priimančioji institucija yra projektą koordinuojanti Raseinių Šaltinio progimnazija bei organizuoti susitikimą padedanti partnerinė institucija VšĮ „eMundus“).

Numatomo partnerių susitikimo metu detaliai bus aptartos pirmojo rezultato (R1: DigiFinEdu metodinė medžiaga) veiklos, šablonai, turinys, atsakomybių pasiskirstymas, Sklaidos strategija, Kokybės ir vertinimo planas, bus skirta laiko praktinėms dirbtuvėms Poveikis+ įrankiui išbandyti. Aptarta asocijuotų partnerių įtraukimo į projektą nauda, pasidalinta patirtimi ir gerąja praktika, bendradarbiaujant projektuose su suinteresuotomis šalimis.

Projekto partneriai:

1. Raseinių Šaltinio progimnazija (Lietuva)

2. VšĮ "eMundus" (Lietuva)

3. Kultūros plėtros fondas BPOCS (Bulgarija)

4. AKOE (Ispanija)

5. CREF (Portugalija)

6. Youth Initiative Center  (Olandija)

„DigiFinEdu“ projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ programą KA220 – Bendradarbiavimo partnerystės bendrojo ugdymo srityje ir finansuojamas Europos Komisijos.

Daugiau apie projektą: digifinedu.eu

Projekto socialinis tinklas, kuriame galite rasti informaciją, įdomią medžiagą bei įvykius, susijusius su projektu ir finansinio raštingumo tema: @Digifinedu

Autorius:
Administracija

Nuotraukos:
Administracija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas