Įgyvendinamas projektas „Raseinių miesto bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“

2018 m. vasario 13 d. tarp viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-21-0010 „Raseinių miesto bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“ (toliau – projektas) finansavimo sutartis. Projektui finansavimas yra skiriamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 įgyvendinamą priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 513.630,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 475.107,00 Eur, o likusias lėšas reikalingas projekto įgyvendinimui skirs Raseinių rajono savivaldybės administracija.

Projekto tikslas - didinti bendrojo ugdymo įstaigų Raseinių rajone veiklos efektyvumą.

Įgyvendinus projektą Raseinių Šaltinio progimnazijoje bus modernizuotos bibliotekos ir skaityklos patalpų erdvės, pusrūsyje bus įrengta aktyvaus laisvalaikio zona, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje bus modernizuotos technologinio ugdymo, gamtos mokslų, konferencijų nuotolinio mokymo ir socialinių mokslų erdvės. Taip pat mokyklose bus įsigyta mokinių ugdymui reikalinga įranga ir baldų komplektai, skirti mokinių individualiems užsiėmimams ir grupėms. 

Modernizuotos patalpos bus pritaikytos tiek poilsiui, tiek popamokinei veiklai bei užtikrins mokinių kūrybiškumą, kokybišką ugdymą, galimybę mokiniams dirbti grupėmis ar individualiai, vykdyti projektinę ir praktinę veiklą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2019 m. rugpjūčio mėn.

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas