Raseinių rajono tarybos sprendimas

  • Paskelbė : Žydrūnas Kapočius
  • Paskelbta: 2021-03-02
  • Kategorija: Pranešimai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2019 m. rugpjūčio 28 d. tarybos sprendimu Nr. TS-257 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 12.2.17 papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a, pritarti šių Raseinių rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2020 metų veiklos ataskaitoms:

Raseinių Šaltinio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama)

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas