Reikalingas direktoriaus pavaduotojas (-a) ugdymui

  • Paskelbė : Žydrūnas Kapočius
  • Paskelbta: 2023-05-02
  • Kategorija: Kvietimai

Įstaiga / įmonė:  Raseinių Šaltinio progimnazija

Skelbimo įvadas:
Raseinių Šaltinio progimnazijai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. reikalingas  direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darbas pagal neterminuotą darbo sutartį. 

Pareigos:  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui .

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Reikalavimai:
●    aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas, turėti pedagoginę ir psichologinę kvalifikaciją;
●    darbo patirtis – ne mažesnis kaip 5 metų pedagoginio darbo stažas;
●     mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas
●    mokėti naudotis pirmine medžiaga, dokumentais, ruošiant progimnazijos įsakymus, raštus;
●    gerai mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą;
●    gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
●    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
●    atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
●    išmanyti darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus bei kitus biudžetinės įstaigos veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus, įstaigos struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą, veiklos sritis, švietimo įstaigai keliamus reikalavimus, švietimo įstaigų higienos normas ir taisykles, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, dokumentų rengimo taisykles; 
●    geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
●    kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Privalumai:
●    taikyti švietimo naujoves;
●    naudotis įvairiais informaciniais ir komunikaciniais šaltiniais;
●    projektinio darbo patirtis;
●    anglų kalbos universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
●    prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
●    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
●    išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
●    gyvenimo aprašymas (CV);
●    pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
●    pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją;
●    galima pateikti buvusių darboviečių ir kitas rekomendacijas.
Prašymus dalyvauti konkurse (CV, išsilavinimo ir kt. dokumentus) pateikti el. paštu administracija@saltiniomokykla.lt arba kitais būdais pristatyti į raštinę, adresu: Ateities g. 23, 60154  Raseiniai
 su nuoroda  „Direktoriaus pavaduotojas ugdymui“ lauksime iki 2023 m. gegužės 12 d. (imtinai).  Kandidatų atranka (pokalbis) – gegužės 16 d. nuo 12 val. (apie pokalbio laiką informuosime individualiai). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.  

Siūlome:
●    0,5 etato darbo krūvį;
●    atlyginimas  1350,00 Eur / mėn. neatskaičius mokesčių (bruto)
●    darbą atsinaujinančioje bei augančioje mokykloje;
●    draugišką, kūrybišką ir atvirą naujovėms aplinką;
●    galimybę tobulinti savo kompetencijas pasirinktuose kursuose bei seminaruose;
●    galimybę įtakoti ugdymo procesą ir aplinkos kūrimą.
Adresas:  Ateities g. 23, 60154 Raseiniai

Skelbimo publikavimo data:  2023-05-02

Skelbimas galioja iki:  2023-05-12

Kontaktinė informacija: Telefonas pasiteiravimui: (8 678) 81 301
 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas