Pedagogai

Albina Abromavičienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

40 kabinetas

Rita Aginskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4b klasės vadovė, 90 kabinetas

Birutė Balsevičienė
Psichologė

12 kabinetas

Gileta Barakauskienė
Biologija/gamta ir žmogus mokytoja metodininkė

8c klasės vadovė, 83 kabinetas

Vitalija Barakauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

4a klasės vadovė, 62 kabinetas

Rita Barauskienė
Rusų kalbos mokytoja metodininkė

72 kabinetas

Silva Bartusevičienė
Informacinių technologijų mokytoja metodininkė/matematikos mokytoja metodininkė

7c klasės vadovė, 82 kabinetas

Laura Burneikienė
Vyresnioji specialioji pedagogė

16 kabinetas

Aušra Čepauskienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2c klasės vadovė, 89 kabinetas

Akvilė Daujotaitė
Anglų kalbos vyr. mokytoja

43 kabinetas

Viktorija Globienė
Pradinių klasių vyr. mokytoja

1b klasės vadovė, 65 kabinetas

Rita Diržienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1a klasės vadovė, 92 kabinetas

Vilma Drungėlienė
Informacinių technologijų/matematikos mokytoja metodininkė

8a klasės vadovė, 50 kabinetas

Raimundas Elzbergas
Kūno kultūros mokytojas ekspertas

23 kabinetas

Arvydas Globys
Kūno kultūros mokytojas metodininkas

23 kabinetas

Aušra Gudžiūnienė
Logopedė metodininkė

7 kabinetas

Regina Kalpokienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3d klasės vadovė, 69 kabinetas

Beata Vaičekauskienė
Vyr. socialinė pedagogė

11 kabinetas

Vilma Gricienė
Bibliotekininkė

64 kabinetas

Lijana Ivoškienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

42 kabinetas

Regina Jankauskienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

47 kabinetas

Jonas Janušas
Istorijos mokytojas ekspertas

75 kabinetas

Žydrūnas Kapočius
Pradinių klasių mokytojas metodininkas

3c klasės vadovas, 32 kabinetas

Ričardas Krivickas
Muzikos mokytojas metodininkas

59 kabinetas

Rima Krivickienė
Pradinių klasių/anglų kalbos mokytoja metodininkė

2b klasės vadovė, 63 kabinetas

Aldona Kukulskienė
Technologijų mokytoja metodininkė

6b klasės vadovė, 10 kabinetas

Raimonda Latvienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2a klasės vadovė, 30 kabinetas

Regina Malinauskienė
Dorinio ugdymo (tikyba) vyr. mokytoja

8b klasės vadovė, 74 kabinetas 

Giedrė Matusevičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3b klasės vadovė, 88 kabinetas

Leonas Miklius
Technologijų vyr. mokytojas

14 kabinetas

Vaida Plučiuvienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Reda Stulgytė
Matematikos mokytoja metodininkė

5 kabinetas

Rita Maciuvienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

34 kabinetas

Genutė Šantarienė
Rusų kalbos vyr. mokytoja

73 kabinetas

Rimantas Turčinskas
Choreografijos mokytojas metodininkas

57 kabinetas

Ineta Kumpikevičienė
Neformaliojo švietimo ir šokio mokytoja

6c klasės vadovė, kabinetas

Liuba Vaigauskienė
Pradinių klasių mokytoja ekspertė

4c klasės vadovė, 31 kabinetas

Kristina Vileišienė
Anglų kalbos mokytoja metodininkė

6a klasės vadovė, 44 kabinetas

Virginija Tamošaitienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

45 kabinetas

Neringa Viršilienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

47 kabinetas

Mindaugas Zybartas
Kūno kultūros/žmogaus saugos mokytojas ekspertas

5b klasės vadovas, 23 kabinetas

Linutė Žurkauskienė
Geografijos mokytoja metodininkė

77 kabinetas

Renata Simonavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

3a klasės vadovė, 70 kabinetas

Meilutė Radavičienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

2d klasės vadovė, 71 kab.

Jolita Marcinkienė
Pradinių klasių mokytoja metodininkė

1c klasės vadovė, 39 kabinetas

Violeta Okulevičienė
Chemijos mokytoja metodininkė

49 kabinetas

Vilma Aleksienė
Specialioji pedagogė

16 kabinetas

Arnas Zmitra
Istorijos mokytojas

75 kabinetas

Ilona Zybartė

1d klasės vadovė, 3 kabinetas

Daura Giedraitienė
Dailės mokytoja metodininkė

79 kabinetas