Užsienio kalbų edukacinis centras

Raseinių Šaltinio progimnazijos užsienio kalbų edukacinis centras „Versmė“ (toliau – edukacinis centras) yra demokratinė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, įgyvendinanti savarankiškąją savivaldybės funkciją, organizuojant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užsienio kalbų mokymą bei savanoriškumo pagrindu vienijanti Raseinių Šaltinio progimnazijos mokinius, jų tėvus, mokytojus besidominčius užsienio kalbomis.

Edukacinio centro teisinė forma – asociacija. Asociacijai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Veiklos tikslai ir uždaviniai:

 • skatinti domėjimąsi užsienio kalbomis, jų svarba, pritaikymu įvairiose srityse;
 • tobulinti užsienio kalbų mokymosi procesą mokyklose, skatinti iniciatyvas, populiarinti užsienio kalbas;
 • atstovauti asociacijos nariams valdžios ir valdymo institucijose;
 • rūpintis asociacijos narių socialine gerove;
 • ugdyti saviraišką, gebėjimus, tarpusavio bendradarbiavimą;
 • organizuoti turiningą asociacijos narių laisvalaikį ir kultūrinę veiklą;
 • plėtoti bendradarbiavimą su kitų Lietuvos ir užsienio valstybių mokyklų užsienio kalbų klubais, universitetais;
 • dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, remiančiuose asociacijų veiklą, įvairių programų konkursuose, siekiant finansinės paramos asociacijos veiklai.

Atnaujinta: 2022-05-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 11.50 - 12.35
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.40 - 15.25
 • 9. 15.30 - 16.15