Renginiai

Gabių mokinių konferencija – kūrybinės dirbtuvės

Baigiantis mokslo metams į progimnazijos salę rinkosi gabūs mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, būrelių vadovai. Atėjo laikas aptarti ir apibendrinti, kaip sekėsi įgyvendinti gabių mokinių programą. Renginio vedėjas Nojus Globys, 7c klasės mokinys, šmaikštavo, kad Šaltinyje atsirado vaikų, kurie nuolat skuba, dalyvauja įvairiose veiklose, kūrybinėse dirbtuvėse, ieško laimės modulių ir kitokių veiklų pasaulyje. Kas atsitiko? 

Apie tai ir kalbėjo Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Reda Kunickienė pranešime ,,Kodėl reikia padėti gabiam vaikui?“ Ji  kreipėsi į gabių mokinių tėvelius, aiškino apie tokių vaikų galimybių plėtimą ir tobulinimą. Šaltinio progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė kalbėjo apie gabių mokinių programos įgyvendinimą, pasiektus rezultatus ir perspektyvas. Pasidžiaugė, kad mokiniai labiau pasitiki savimi, išaugo jų savivertė ir apgailestavo, kad ne visi vaikai išnaudojo tokias galimybes.

Netrukus modulių mokytojai ir būrelių vadovai su mokiniais pristatė savo veiklas, atliktus darbus. Mokiniai, lankantys modulį ,,Iškalbos mokymas“ (lietuvių k. mokytoja Virginija Tamošaitienė) pristatė poetinę kompoziją ,,Paukščiai“ ir pasidalino mintimis, kaip nugalėti viešo kalbėjimo baimę ir pasitikėti savimi. Daug mokinių lanko ir modulį ,,Lygčių pasaulis“ (mokytoja Liubovė Kisielienė), kur turi galimybę tobulinti matematikos įgūdžius. Įdomu buvo išklausyti braižybos būrelio mokinių pranešimą „Braižyba praktikoje – mokyklos daržo projektas“ (mokytoja Aldona Kukulskienė). Gamtos mylėtojai pristatė pranešimą „Tyriu gamtą ir save“ (mokytoja Gileta Barakauskienė), o dizaino būrelio (mokytoja Rasa Turskienė) mokiniai paaiškino, kaip galima suderinti du nesuderinamus dalykus pranešimu „Dizainas ir kulinarija – čia kiekvienas tampa kūrėju“. Teatro būrelio vadovės Ilmos Garšvienės ir mokytojos Rasos Turskienės mokinių paruoštos kolekcijos „Emocija“ pristatymas buvo įspūdingas. Nustebino ir dailės mokytojos Rasos Tytmonaitės ir mokinių komandos ,,Objektyvai“ dokumentinio filmo „Mokiniai kaip gyvūnai“ pristatymas. Nė vienas rajono ar mokyklos renginys neapsėjo be teatro būrelį lankančių mokinių pasirodymų. 

Džiaugėsi Šaltinio progimnazijos gabių mokinių veiklomis ir tėveliai. Taigi mūsų mokykloje nėra laiko nuobodžiauti.

 
Ankstesnės naujienos


Raseinių Šaltinio progimnazijos bendruomenė įsitraukė į pilietinę iniciatyvą ,,Vilties angelas“, skirtą paminėti Gedulo ir Vilties dieną. Progimnazijos mokiniai kūrė angelus, simbolizuojančius žmonių turėtą viltį ir stiprų tikėjimą nepalūžti ir išgyventi. Jau birželio 2 dieną 6 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje apie trėmimus ir deportacijas. 

Birželio 3 dieną Kauno nacionalinėje futbolo akademijoje vyko Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės „Golas 2016!“. Kauno apskrityje dalyvavo septynių savivaldybių 5-6 klasių mokinių futbolo komandos. Mūsų mokyklos komanda iškovojo garbingą trečiąją vietą. 

III vietos diplomas

Birželio 4 d. Raseinių Šaltinio progimnazijos 2a klasės bendruomenė vyko į smagią iškylą prie Gilio ežero Tytuvėnuose. 2a klasės mokytojas Žydrūnas Kapočius įsiliejo į vaikų ir tėvelių gretas. Net pamiršau, kad dalyvauju brolio klasės bendruomenės iškyloje ir mėgaujuosi būdamas puikioje kompanijoje.

Raseinių Šaltinio progimnazija inicijavo mokslo metų užbaigimo renginį Maironio parke. Buvo organizuojamos aktyvios kūrybinės dirbtuvės mokiniams ir miesto bendruomenei. Renginio organizatoriai pakvietė smagiai ir kūrybingai praleisti laiką ir kartu su mokiniais įsitraukti į įvairias veiklas: kurti, šokti, dainuoti, sportuoti, tiesiog pasidžiaugti vienas kito gebėjimais ir bendravimu. Šaltinio progimnazija, įsitraukusi į projektą ,,Aš už Lietuvą!“ tokiu būdu padovanojo Lietuvai gerą darbą.

Penkerių metų jubiliejinę futbolo šventę pradėjo Raseinių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas mokytojų Alfonso Ruko, Vaido Dabžanskio ir Edmundo Galdiko. Šoko merginų kolektyvas (vadovė Aušra Jukilaitienė).

III vietos diplomas mokyklos komandai, dalyvavusiai futbolo turnyre, skirtame Raseinių Šaltinio progimnazijos sporto klubo ,,Šaltinėlis'' taurei laimėti