Mokyklos naujienos

Praeitais mokslo metais Lietuvos mokyklose vykęs antrasis Solidarumo bėgimas sulaukė didžiulės sėkmės: daugiau kaip 66000 moksleivių iš 366 mokyklų susivienijo dėl bendro tikslo - padėti vaikams. Lietuvos vaikai, lankantys vaikų dienos centrus, bei Zambijos, Mikutos kaimo mokyklinukai gavo jiems taip reikalingas mokymosi priemones.

Padėka mokyklai už 3 kartą suorganizuotą Solidarumo bėgimo organizavimą

Rugsėjo mėnesį Šaltinio progimnazijos 5-7 klasių mokiniai dalyvavo projekte ,,Pamilk gamtą, ją pažindamas“. Šio projekto tikslas – susipažinti su Raseinių rajono saugomomis teritorijomis.

Raseinių rajono švietimo centro padėka

Raseinių rajono švietimo centro padėka mokyklos direktorei V. Zubrickienei už bendruomenės dalyvavimą akcijoje ,,Padovanok knygą mokytojui senjorui!''

Rajoninės pradinių klasių mokinių sporto varžybos ,,Mažoji olimpiada''

I vietos diplomas mokyklos komandai, dalyvavusiai komandinės estafetės bėgimo rungtyje rajono pradinių klasių mokinių varžybose ,,Mažoji olimpiada'' 

 

Respublikinis piešinių konkursas ,,Gyvūnas - žmogaus draugas''

Padėkos raštas 4c klasės mokinei Ugnei Kulnytei už dalyvavimą respublikiniame piešinių konkurse ,,Gyvūnas - žmogaus draugas''

Padėkos raštas mokytojai L. Vaigauskienei už mokinės parengimą respublikiniam piešinių konkursui ,,Gyvūnas - žmogaus draugas''

Piešinių konkurso Europos dienai paminėti laureatė

Elenos Baltrušaitytės, 4c klasės mokinės - piešinių konkurso Europos kalbų dienai paminėti laureatės diplomas

Mokytoja L. Vaigauskienė

Rugpjūčio 29 d. Šaltinio progimnazijoje vyko tradicinis pedagogų tarybos posėdis. Direktorė pristatė praėjusių mokslo metų veiklos rezultatus ir naujus iššūkius, kurie laukia ateinančiais mokslo metais. Pedagogus pasveikino Kauno Teatro klubo aktoriai, kurie parodė nuostabią humoristinę programą ,,Kas apsakys tas dzūkų linksmybes''. 

Štai ir prabėgo jau ketvirtus metus kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“ organizuojama vaikų vasaros dienos stovykla „Šaltinėlis“. Birželio 6-10 dienomis į stovyklą susirinko gausus 6-13 metų vaikų būrys. Vaikai buvo suskirstyti į keturias skirtingo amžiaus grupes. Jie susipažino su anglų kalba arba tobulino užsienio kalbos žinias, dalyvavo aktyviose, kūrybiškumą ir iniciatyvumą skatinančiose veiklose. Per savaitę stovyklautojai turėjo galimybę aplankyti penkias angliškai kalbančias šalis: Škotiją, Australiją, JAV, Kanadą ir Naująją Zelandiją. 

2015-2016 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijų, vidurinių, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų pradinio ugdymo klasių sporto šakų varžybų rezultatų suvestinėje iš 99 mokyklų tarpo iškovojome septintą vietą.

Galutinė LMŽ pradinio ugdymo sporto šakų varžybų rezultatų suvestinė

 

Baigiantis mokslo metams į progimnazijos salę rinkosi gabūs mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, būrelių vadovai. Atėjo laikas aptarti ir apibendrinti, kaip sekėsi įgyvendinti gabių mokinių programą. Renginio vedėjas Nojus Globys, 7c klasės mokinys, šmaikštavo, kad Šaltinyje atsirado vaikų, kurie nuolat skuba, dalyvauja įvairiose veiklose, kūrybinėse dirbtuvėse, ieško laimės modulių ir kitokių veiklų pasaulyje. Kas atsitiko? 

Raseinių Šaltinio progimnazijos bendruomenė įsitraukė į pilietinę iniciatyvą ,,Vilties angelas“, skirtą paminėti Gedulo ir Vilties dieną. Progimnazijos mokiniai kūrė angelus, simbolizuojančius žmonių turėtą viltį ir stiprų tikėjimą nepalūžti ir išgyventi. Jau birželio 2 dieną 6 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje apie trėmimus ir deportacijas. 

Padėka kūno kultūros mokytojui M. Zybartui

Padėka mokytojui M. Zybartui, parengusiam piešinių konkurso ,,Rio 2016'' laureatę Moniką Peldūnaitę