Priešmokyklinis ugdymas

Šaltinio progimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Ilona Zybartė

Ugdomoji veikla vykdoma nuo 8.00 iki 12.00 val.  

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko pasiekimų vertinimo aprašas

Kabineto/patalpos

Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

I aukštas

 

   

34

Ilona Zybartė

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Atnaujinta: 2019-09-09