Pradinis ugdymas

Mokytojo pareigybės aprašas

Pradinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Pradinių klasių mokytojai

Kabineto/patalpos

Nr.

Kabineto vadovas/ė

Kabineto/patalpos pavadinimas

I aukštas

16

Laura Burneikienė Specialioji pedagogė

30

Raimonda Latvienė

1a klasė

31

Liuba Vaigauskienė

3c klasė

32

Žydrūnas Kapočius

2c klasė

II aukštas

44

Kristina Vileišienė

Anglų kalbos kabinetas

39 Jolita Marcinkienė

4d klasė

57

Rimantas Turčinskas

Aktų salė

59

Ričardas Krivickas

Muzikos kabinetas

62

Vitalija Barakauskienė

3a klasė

63

Rima Krivickienė

1b klasė

65

Viktorija Globienė

4b klasė

III aukštas

69

Regina Kalpokienė

2d klasė

74 Regina Malinauskienė

Tikybos kab.

70

Renata Simonavičienė

2a klasė

71 Meilutė Radavičienė

1d klasė

88

Giedrė Matusevičienė

2b klasė

89

Aušra Čepauskienė

1c klasė

90

Rita Aginskienė

3b klasė

91

Gima Lapkauskienė

4c klasė

92

Rita Diržienė

4a klasė

Atnaujinta: 2019-08-27