Mokytojo padėjėjas

Šaltinio progimnazijos mokytojo padėjėjos Zita Bartkienė, Jurgita Lisauskienė, Rita Maciuvienė, Aida Kubilienė 

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašas

Mokytojo padėjėjų grafikai I pusmečiui

Patvirtintas Z. Bartkienės darbo grafikas

Patvirtintas J. Lisauskienės darbo grafikas

Patvirtintas R. Maciuvienės darbo grafikas

Patvirtintas A. Kubilienės darbo grafikas