Paskatinimai ir apdovanojimai

Įsakymas dėl pareikštų padėkų mokytojams ir pagalbos mokytojui specialistams