Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 metai

Finansinės būklės ataskaita (2020-06-30 duomenis)

Finansinės būklės ataskaita (2020-04-24 d. duomenis)

2019 metai

Metinė finansinės būklės ataskaita (pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys (2019-09-30 III ketvirtis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (III ketvirtis)

Finansinės būklės ataskaita (2019 m. rugsėjo 30 d.)

Finansinės būklės ataskaita (2019 m. birželio 30 d.)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamais raštas (II ketvirtis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas ir ataskaita (2019 m. kovo 31 d.)

2018 metai

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2018-12-31)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai (III ketvirtis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirtis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (I ketvirtis)

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018-03-31 duomenis)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018-03-31 duomenis)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-06-30)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018-03-31)

 

2017 metai

Metinių finansinių rinkinio aiškinamasis raštas (2017-12-31)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas pasibaigusio ataskaitinio laikotarpio 2017-12-31

2017 m. III ketvirčio tarpinė finansinė ataskaita (2017-09-30)

2017 m. III ketvirčio tarpinė finansinė ataskaita (2017-09-30) tęsinys

2017 m. II ketvirčio tarpinė finansinė ataskaita (2017-06-30)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2017-03-31 duomenis)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017-03-31)

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2017-03-31 duomenis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2017-03-31 (I ketvirtis)

2016 metai

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016-09-30 (III ketvirtis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016-06-30 (II ketvirtis)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016-06-30 d. duomenis)

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2016-06-30 d. duomenis)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2016-07-04 Nr. 6)

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2016-07-11 Nr. 6)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2016-04-04 Nr. 3)

Pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita (2016-01-04 Nr. 12)

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2016-3-13 Nr. 3)

Mokėtinų ir gautinų sumų mėnesinė ataskaita (2016-01-12 Nr. 12)

Informacija apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą (metinė)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016-03-31 d. duomenis)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikptarpį 2016-03-31 

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2016-03-31

Finansinė būklės ataskaita (pagal 2016-03-31 d. duomenis)

2015 metai

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Pinigų srautų ataskaita (pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2015-09-30 duomenis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (III ketvirčio, 4 lapai)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal rugsėjo 30 d. duomenis)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-09-30

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį (pagal birželio 30 d. duomenis)

Finansinės būklės ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 1 lapas)

Finansinės būklės ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 2 lapas)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 1 lapas)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal birželio 30 d. duomenis, 2 lapas)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirčio, 1 lapas)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirčio, 2 lapas)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirčio, 3 lapas)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirčio, 4 lapas)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (II ketvirčio, 5 lapas) 

2014 metai

Pinigų srautų ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Finansinės būklės ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis)

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamais raštas 

2014 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas