Atributika

Šaltinio progimnazijos herbas


Šaltinis - vandens versmė, kuri neužšąla net per didžiausius speigus. Ir vis tokia tyra lyg pavasario dangus. Ir bėga, bėga... Į pradžią, į atgimimą, į pražydėjimą.

Kas iš gelmių pašaukė versmę? Kam ji save išdalins? Tokia spindinti, tyra pradžia. Šaltinis - gyvybės vanduo, apgaubtas paslaptingumo, sakrališkumo, magijos. Kas jo atsigers - sustiprės, kas juo nusipraus - praregės. O jo skonį pajus žmogus, kai eis pažinimo keliu. Čia, prie šaltinio, numalšins savo troškulį, pasisems stiprybės ir pasijus žmogumi.


Šaltinio progimnazijos himnas


Artėdami rudens dienų taku
Pasveikinti mokyklą norim.
Iš tų, kurie mums artimi,
Mes mokomės širdies gerumo.

Mokyklos vėliavai prisiekiam širdimi.
Ne vieną išlydėsi tu į kelią.
Palaiminta versmė, mes šlovinsim tave,
Kai versim rytdienos vis naują lapą.

Sugrįžtame kaskart jauni išlikdami,
Geru žodžiu tau norim atsilygint.
Vaikystės mūsų širdyse ir atminty
Gražiausios pasakos ir vėl atgyja.

Žodžiai mokytojos G. Šantarienės
Muzika mokytojo R. Krivicko

 

Mokyklos himno muzika su žodžiais (parsisiuntimui)

Lino Adomaičio ,,Vandenynai'' (fonograma)

Lino Adomaičio ,,Vandenynai'' (žodžiai)

 

Autorius - Gintautas Barakauskas